Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

C17wp.jpg

C17setsgr.jpg

RCT_C1_C3_2015_C1.jpg
 
RCT_C1_C3_2015_C2.jpg
 
RCT_C1_C3_2015_C3.jpg

RCT_C1_C3_2015_WELLNESS.jpg
 

 

Χορηγοί: • Ένα τεμάχιο από το κάθε είδος ανα χορηγό • Προκειμένου να παραλάβετε τα δώρα σας αρκεί μια οποιαδήποτε προσωπική παραγγελία στον Κατάλογο στον οποίο τα κερδίσατε. • Τα δώρα σας τα παραλαμβάνετε με παραγγελία σας έως και έναν Κατάλογο μετά το διάστημα κατά το οποίο τα κερδίσατε. • Σε περίπτωση εξαντλήσεως των δώρων η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης με άλλα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.