Μετάβαση στο βασικο περιεχόμενο Μετάβαση στο βασικό μενού Μετάβαση στην αναζήτηση

1. Γιατί τον χρειαζόμαστε;

Ο κωδικός παρτίδας μας λέει πότε φτιάχτηκε το προϊόν. Μας λέει επίσης που φτιάχτηκε και από ποιόν. Σε περίπτωση προβλήματος ποιότητας χρησιμοποιούμε τον κωδικό παρτίδας για να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος και να την εξαλείψουμε. Εάν επιστρέψετε κάποιο προϊόν, ενημερώστε μας και για τον κωδικό παρτίδας του για να μας βοηθήσετε.


2. Πως θα βρείτε τον Κωδικό Παρτίδας στα Προϊόντα Wellness

Ο κωδικός παρτίδας αποτελείται από 4 με 12 χαρακτήρες και είναι συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών. Παράδειγμα: MA9H5 or CM91384811Z4. Ο κωδικός παρτίδας δεν είναι το ίδιο με την ημερομηνία λήξης που συνήθως βρίσκεται κοντά στον κωδικό παρτίδας. Το πώς θα βρείτε τον κωδικό παρτίδας διαφέρει από προϊόν σε προϊόν ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος. Στην παρακάτω φωτογραφία μπορείτε να δείτε παραδείγματα σε διαφορετικά προϊόντα για το που βρίσκεται.

Batch code