Μετάβαση στο βασικο περιεχόμενο Μετάβαση στο βασικό μενού Μετάβαση στην αναζήτηση
  1. Πρόβλημα Χρώματος / Οσμής / Γεύσης
  2. Κατεστραμμένα / Σπασμένα / Ελαττωματική Επιφάνεια
  3. Συνοχή / Θέματα σχήματος ή μεγέθους
  4. Ελαττωματικό ύφασμα ή ραφές
  5. Ελαττωματική ή ανύπαρκτη ετικέτα
  6. Διαφυγή προϊόντος λόγω ανοιχτής συσκευασίας ή ελαττωματικής σφραγίδας
  7. Μέρος προϊόντος ή σετ που λείπει
  8. Μισογεμάτο ή άδειο προϊόν
  9. Βρώμικο / Λερωμένο / Μολυσμένο
  10. Λειτουργικό ελάττωμα (δυσλειτουργία)


1. Πρόβλημα Χρώματος / Οσμής / Γεύσης

Το χρώμα, η οσμή ή η γεύση του προϊόντος έχει αλλάξει ή διαφέρει από άλλα τεμάχια του ίδιο προϊόντος

Defects


2. Κατεστραμμένα / Σπασμένα / Ελαττωματική Επιφάνεια

Το προϊόν ή η συσκευασία του (εσωτερικά ή εξωτερικά) είναι κατεστραμμένη, σπασμένη, με αλλοιωμένο σχήμα ή γδαρμένη. Ή το προϊόν έχει άλλα ελαττώματα στην επιφάνειά του όπως χτυπήματα, τρύπες κλπ.

Defects


3. Πυκνότητα / Θέματα σχήματος ή μεγέθους

Το προϊόν έχει ανομοιόμορφη μορφή, σχήμα ή μέγεθος. Για παράδειγμα, το κραγιόν δεν έχει αρκετή ποσότητα ή σε ένα ζευγάρι γάντια το ένα είναι πιο μικρό από το άλλο.

Πυκνότητα: ένα υγρό προϊόν έχει ξεραθεί ή φαίνεται να έχει περίεργη πυκνότητα ή ξένα σωματίδια φαίνονται να υπάρχουν ή υπάρχει διαχωρισμός της σύνδεσης. Το προϊόν αφρίζει ενώ δε θα έπρεπε.

Defects


4. Ελαττωματικό ύφασμα ή ραφές

Για υφασμάτινα κ.ο.κ προϊόντα, εάν το υλικό είναι κατεστραμμένο ή έχει άλλα εμφανή ελαττώματα π.χ. τρύπες, λάθος ραφές ή ξέφτια.

Defects


5. Ελαττωματική ή ανύπαρκτη ετικέτα

Η χάρτινη ετικέτα ή οι πληροφορίες που είναι κολλημένες επάνω στο προϊόν λείπουν ή είναι ελαττωματικές.

Defects


6. Διαφυγή προϊόντος λόγω ανοιχτής συσκευασίας ή ελαττωματικής σφραγίδας

Το προϊόν στάζει επειδή η συσκευασία είναι ανοιχτή, ελαττωματική ή δεν είναι σωστά ασφαλισμένη.

Defects


7. Μέρος προϊόντος ή σετ που λείπει

Μέρος ή μέρη ενός προϊόντος λείπουν ή τεμάχια από ένα σετ λείπουν (το κουτί, το καπάκι κλπ)

Defects


8. Μισογεμάτο ή άδειο προϊόν

Το προϊόν δεν είναι γεμάτο ή είναι άδειο. Αυτού του τύπου η επιστροφή γίνεται όταν το προϊόν δεν είναι γεμάτο αλλά δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι στάζει.

Defects


9. Βρώμικο / Λερωμένο / Μολυσμένο

Βρώμικα ή λερωμένα προϊόντα. Επιπλέον, μολυσμένα προϊόντα όπου υπάρχουν ενδείξεις μούχλας ή άλλων μικροοργανισμών επάνω ή/και μέσα στο προϊόν.

Defects


10. Λειτουργικό ελάττωμα (δυσλειτουργία)

Οποιαδήποτε λειτουργικά ελαττώματα που σχετίζονται με τη λειτουργία, την εφαρμογή ή την εμφάνιση του προϊόντος.

Defects