Μετάβαση στο βασικο περιεχόμενο Μετάβαση στο βασικό μενού Μετάβαση στην αναζήτηση

Τι είναι το κλιμακωτό κέρδος; Τι είναι η Γραμμή;

Τι είναι το κλιμακωτό κέρδος;
Η Προσωπική Κλιμακωτή Έκπτωση αποτελείται από μια Εγγυημένη Άμεση Έκπτωση και μια Έκπτωση Πιστών Μελών (Loyalty Discount, LD). Κάθε εγγεγραμμένος Brand Partner δικαιούται εγγυημένη άμεση έκπτωση 20% για την αξία οποιασδήποτε προσωπικής του παραγγελίας. Πρόσθετη έκπτωση 5% ή 10% μπορεί να επιτευχθεί ανάλογα με τον συνολικό όγκο των Personal Bonus Points - PBP. Αυτή η πρόσθετη έκπτωση LD μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές παραγγελίες.


Τι είναι η Γραμμή;
Μια γραμμή αποτελείται από έναν Πρώτου επιπέδου Brand Partner και ολόκληρο το Downline του. Πρώτου Επιπέδου Brand Partner: οι Brand Partners που έχει συστήσει/εγγράψει ένας Brand Partner απευθείας.