ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ORIFLAME - ΜΕΛΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης: [2.06.2023]

Τι καλύπτει αυτή η πολιτική;

Η πολιτική αυτή περιγράφει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία και τους Χορηγούς σας. 

Οι αναφορές σε αυτή την πολιτική στην Εταιρεία, με το εμάς ή εμείς αφορούν την Oriflame Holdings BV με έδρα στην Ολλανδία, Hoogstraat 8, 5462 CX VEGHEL

Οι αναφορές σε αυτή την πολιτική στον Χορηγό σας, αφορούν τον Χορηγό που προσδιορίζεται στο email επιβεβαίωσης που σας στέλνουμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής σας σαν  Brand Partner (δηλαδή τον Χορηγό που σας σύστησε να γίνετε Συνεργάτης), και οι Χορηγοί σας αφορούν τον Χορηγό σας μαζί με τους upline Χορηγούς του Χορηγού σας, μέσα στο ίδιο Δίκτυο και που θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με αυτή την πολιτική. Λεπτομέρειες για τους Χορηγούς σας μπορείτε να βρείτε εδώ

Για τους σκοπούς της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/ 679 ("GDPR"), η Εταιρεία και οι Χορηγοί σας είναι ανεξάρτητοι ελεγκτές των προσωπικών σας δεδομένων. 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;

Θα συλλεχθούν οι παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για εσάς σε σχέση με αυτή την πολιτική: 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για εσάς: Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε στην Oriflame, η Εταιρεία και/ ή ο Χορηγός σας, συλλέγουν τα παρακάτω δεδομένα από εσάς όταν συμπληρώνετε μια φόρμα στην ιστοσελίδα, ολοκληρώνετε τη διαδικασία εγγραφής Brand Partner, αγοράζετε προϊόντα Oriflame, υποβάλλετε αίτηση για αναβολή πληρωμής (πίστωση) για τις αγορές σας, συμμετέχετε σε ομάδες συζητήσεων, ή άλλες λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ιστοσελίδα, συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, σε προωθητικές ενέργειες, ή έρευνα στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιείτε άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται από την Oriflame μέσω της ιστοσελίδας και των εφαρμογών της Oriflame, ή με όποιο άλλο τρόπο επικοινωνείτε με την Εταιρεία (για παράδειγμα, όταν επικοινωνείτε με τις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών):

  

Προσωπικά δεδομένα

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική απαίτηση, ή απαίτηση αναγκαία για τη σύναψη σύμβασης;

Πιθανές συνέπειες της παράλειψης παροχής τέτοιων δεδομένων

Όνομα*;

Συμβατική απαίτηση

Αν δεν δώσετε αυτά τα δεδομένα, δεν θα μπορείτε να εγγραφείτε σαν Συνεργάτης και να αγοράσετε προϊόντα Oriflame

Ημερομηνία γέννησης· 

Συμβατική απαίτηση

Αν δεν δώσετε αυτά τα δεδομένα, δεν θα μπορείτε να εγγραφείτε σαν Συνεργάτης.

Ταχυδρομική διεύθυνση*·

Καταστατική απαίτηση

Συμβατική απαίτηση

Πρέπει να αναφέρουμε το εισόδημά σας στην εφορία. Χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε αυτήν την υποχρέωση. Αν δεν δώσετε αυτά τα δεδομένα, δεν θα μπορείτε να εγγραφείτε σαν Συνεργάτης

Διεύθυνση παράδοσης προϊόντων*· 

Συμβατική απαίτηση

Αν δεν την δώσετε, δεν θα είμαστε σε θέση να παραδώσουμε την παραγγελία σας

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·

Έννομο συμφέρον

Αν δεν το καταχωρήσετε, δεν θα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας, ούτε να αποστείλουμε επικοινωνία για λόγους ενεργειών μάρκετινγκ

Αριθμός τηλεφώνου και αριθμός κινητού τηλεφώνου· 

Έννομο συμφέρον

Αν δεν το δώσετε, δεν θα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας, ούτε να αποστείλουμε επικοινωνία για λόγους ενεργειών  μάρκετινγκ

Κωδικό Προσβασης*

Συμβατική απαίτηση

Χωρίς τον κωδικό πρόσβασης δεν μπορείτε να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας στο ηλεκτρονικό μας σύστημα καθώς τα δεδομένα πρέπει να είναι ασφαλή

Προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό· 

Συμβατική απαίτηση

Χωρίς αυτόν τον αριθμό δεν θα είμαστε σε θέση να σας δηλώσουμε σαν Συνεργάτη, ούτε να προσδιορίσουμε εσάς και τη δραστηριότητά σας

Όνομα Χορηγού και κωδικός Χορηγού στην Εταιρία,

 

 

Αριθμός φορολογικού μητρώου*· 

Καταστατική απαίτηση για τους Συνεργάτες που λαμβάνουν οποιαδήποτε πληρωμή

Πρέπει να αναφέρουμε το εισόδημά σας στην εφορία και χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε αυτή την υποχρέωση

Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης/ ασφάλειας·

Καταστατική απαίτηση για τους Συνεργάτες που λαμβάνουν οποιαδήποτε πληρωμή

Πρέπει να αναφέρουμε το εισόδημά σας στην εφορία και χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε αυτήν την υποχρέωση

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού*· 

Συμβατική απαίτηση για τους συνεργάτες εταιρίας που λαμβάνουν οποιεσδήποτε πληρωμές

Διανέμουμε τις πληρωμές στους Συνεργάτες μας αποκλειστικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων. Χωρίς τον τραπεζικό σας λογαριασμό, δεν θα μπορέσουμε να σας πληρώσουμε κανένα ποσό

Αριθμός διαβατηρίου (για τους Συνεργάτες που συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια)*.

Συμβατική απαίτηση για τους Συνεργάτες που συμμετέχουν σε διασκέψεις, ή συνέδρια

Τα διεθνή συνέδρια απαιτούν διασυνοριακά ταξίδια και χωρίς τις λεπτομέρειες αυτού του ταξιδιωτικού εγγράφου σας δεν είμαστε σε θέση να τα διευθετήσουμε

Εικόνες, φωτογραφίες, εγγραφές video

Συγκατάθεση και/ή συμβατική απαίτηση για τους Συνεργάτες που συμμετέχουν σε συνέδρια, online διασκέψεις, οποιεσδήποτε άλλες ψηφιακές εκδηλώσεις, ή που χρησιμοποιούν εργαλεία επεξεργασίας βίντεο που προσφέρει η Oriflame

Η χρήση διαφόρων εργαλείων, προϊόντων ή υπηρεσιών βελτίωσης ή επεξεργασίας, ενδέχεται να απαιτεί αυτά τα δεδομένα. Χωρίς την συγκατάθεση σας σε εμάς, δεν θα είσαστε σε θέση να τα χρησιμοποιήσετε

Περιεχόμενο 

των συνομιλιών

Συγκατάθεση και έννομο συμφέρον

Η χρήση διαφόρων εργαλείων, προϊόντων ή υπηρεσιών βελτίωσης ενδέχεται να απαιτεί αυτά τα δεδομένα. Χωρίς την συγκατάθεση σας σε εμάς, δεν θα είσαστε σε θέση να τα χρησιμοποιήσετε

Τα παραπάνω πεδία που σημειώνονται με (*) είναι υποχρεωτικά - αν δεν δώσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία ή / και οι Χορηγοί σας δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν τους ισχύοντες σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω στην παρούσα πολιτική.  

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για εσάς:

 

Πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια είναι η νομική βάση για τη χρήση αυτή;

Η Εταιρεία και οι Χορηγοί σας επεξεργάζονται τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα σαν ανεξάρτητοι ελεγκτές . Ο καθένας επεξεργάζεται ανεξάρτητα τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Επεξεργασία εταιρείας

Η επεξεργασία των χορηγών σας

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Δεν ακολουθούμε πλήρως αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων στη συμβατική μας σχέση μαζί σας.

Ωστόσο, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σε μερικώς αυτοματοποιημένη βάση, με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων χαρακτηριστικών σας (προφίλ). Χρησιμοποιούμε τη δημιουργία προφίλ για να σας δίνουμε εξατομικευμένες πληροφορίες και να σας συμβουλεύουμε σχετικά με τα προϊόντα μας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να στοχεύουμε στις κατάλληλες επικοινωνίες και διαφημίσεις που σας αρέσουν, προτείνοντας προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι είναι κατάλληλα για εσάς.

 

Με ποιον θα γίνει κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας και πού;

  1. Η Εταιρεία θα μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλες εταιρείες του ομίλου Oriflame, ιδίως με την Oriflame Cosmetics AB, PO Box 1095, SE-101 39 Στοκχόλμη, Σουηδία. Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Hegau Tower, Maggistraβe 5, 78224 Singen Hohentwiel, Γερμανία· Oriflame Πολωνία Sp. z o.o., ul. 22, 02-675 Βαρσοβία. Oriflame Software s.r.o., Ladova 389/10, Hejčín, 779/00 Olomouc, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, για αναλύσεις σε επίπεδο ομίλου.   

2.  Εταιρεία και οι Χορηγοί σας μπορούν να μοιράζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με:

3. Σε περίπτωση που η επιχείρηση πωληθεί ή ενσωματωθεί σε άλλη επιχείρηση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα γνωστοποιηθούν στους συμβούλους μας και σε κάθε μελλοντικό σύμβουλο του αγοραστή και θα διαβιβαστούν στους νέους ιδιοκτήτες της επιχείρησης. 

 

Πού θα σταλούν τα δεδομένα σας;

 

Η Εταιρεία και οι Χορηγοί σας προτίθενται να διαβιβάσουν (συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης) τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός της Ελλάδας και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο "ΕΟΧ") (δηλαδή και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ συν την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία) οι οποίες ενδέχεται να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με την Ελλάδα και τις χώρες εντός του ΕΟΧ· ιδίως: στην Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ελβετία. 

Σε αυτήν την περίπτωση, και όταν η διαβίβαση γίνεται σε θυγατρική εταιρεία ή πωλητή εταιρείας σε χώρα που δεν υπόκειται σε απόφαση επάρκειας από την Επιτροπή της ΕΕ, τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται επαρκώς από τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή (οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ). Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες και / ή επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο αυτών, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Εταιρείας στη διεύθυνση privacy@oriflame.com

 

Ποια cookies θα χρησιμοποιηθούν στον ιστότοπο;

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία που τοποθετούνται στο σκληρό δίσκο των χρηστών) για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας. Αυτό μας βοηθά να σας παρέχουμε μια εμπειρία υψηλής ποιότητας όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα και μας επιτρέπει επίσης να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύσουμε τη ροή των πληροφοριών. να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τη διαφήμιση, για την καταμέτρηση της αποτελεσματικότητας και την προστασία της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας. Για λεπτομερείς πληροφορίες διαβάστε την Πολιτική Cookie της Oriflame

 

Google Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να καταλάβουμε πώς οι επισκέπτες λειτουργούν στους ιστοσελίδες μας και τις εφαρμογές μας. Αυτό σημαίνει ότι όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ή χρησιμοποιείτε μία από τις εφαρμογές μας, το πρόγραμμα περιήγησής σας στέλνει αυτόματα ορισμένες πληροφορίες στο Google. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε και τη διεύθυνση IP σας. Θα βρείτε τις λεπτομέρειες για το πώς η τεχνολογία της Google συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιηθεί το Google Analytics στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης Google Analytics. Μάθετε περισσότερα για το Google Analytics και την πολιτική απορρήτου της Google εδώ https://www.google.com/policies/privacy

 

Τα δικαιώματα σας 

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία και τους Χορηγούς σας:

Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιδράσετε σε κάποια επεξεργασία που βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας και στη διαδικασία χρήσης τους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Επιπλέον, αν η Εταιρεία ή/και οι Χορηγοί σας έχουν ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε πάντα το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση. 

Τα δικαιώματα αυτά είναι περιορισμένα σε ορισμένες περιπτώσεις - για παράδειγμα, όπου η Εταιρεία ή/και οι Χορηγοί σας μπορούν να αποδείξουν ότι υπάρχει νομική απαίτηση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορούν να διατηρήσουν τα δεδομένα, ακόμη και αν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. 

Όταν η Εταιρεία ή/και οι Χορηγοί σας απαιτούν τα προσωπικά σας δεδομένα να συμμορφώνονται με τις νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις, τότε η παροχή αυτών των δεδομένων είναι υποχρεωτική: αν δεν παρέχονται τέτοια δεδομένα, τότε η Εταιρεία και/ ή οι Χορηγοί σας δεν θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τη συμβατική σχέση της μαζί σας, ή να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Παραπάνω, έχουμε περιγράψει ποια πεδία δεδομένων είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε και τις συνέπειες της μη παροχής τους. 

Η Εταιρεία και οι Χορηγοί σας πιστεύουν ότι μπορούν να ικανοποιήσουν οποιαδήποτε ερωτήματα έχετε σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με το πώς επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Για οποιοδήποτε θέμα που εκκρεμεί η επίλυσή του, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στις αρχές προστασίας δεδομένων. Η αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων θα είναι η εποπτική αρχή στη χώρα της διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας, ή της εικαζόμενης παράβασης της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων. 

 

Για πόσο διάστημα θα διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Η Εταιρεία και οι Χορηγοί σας θα διατηρήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης που έχετε με την Εταιρεία και, στο βαθμό που επιτρέπεται, μετά τη λήξη αυτής της σχέσης για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα πολιτική. 

Οι νόμοι μπορεί να απαιτούν από την Εταιρεία και τους Χορηγούς σας να κρατούν ορισμένα προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένες περιόδους. Σε άλλες περιπτώσεις, η Εταιρεία και οι Χορηγοί σας θα διατηρήσουν δεδομένα για κατάλληλο χρονικό διάστημα μετά από κάθε συνεργασία με εσάς που έχουν σαν σκοπό να προστατευθούν από νομικές αξιώσεις ή να διαχειριστούν  την επιχείρηση τους.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και την πρακτική διατήρησης των δεδομένων σας είναι διαθέσιμες εδώ

 

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική

Τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να κάνουμε στην πολιτική στο μέλλον, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα και, όπου ενδείκνυται, θα σας κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με άλλο τρόπο. Οι τροποποιήσεις θα είναι επίσης διαθέσιμες στις εγκαταστάσεις μας.