Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ψηφιακής ανάλυσης επιδερμίδας στην ιστοσελίδα μας (/App). Η εφαρμογή σας επιτρέπει να λαμβάνετε κατάλληλες συστάσεις προϊόντων για την επιδερμίδα σας, βάση των απαντήσεών σας σε ερωτήσεις που σας υποβάλλουμε. Η χρήση της ψηφιακής ανάλυσης επιδερμίδας της Oriflame πραγματοποιείται χωρίς την παροχή προσωπικών δεδομένων (αντίστοιχα χωρίς σύνδεση με τον κωδικό μέλους/πελάτη σας στην Oriflame). Σε αυτή την περίπτωση, επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που παρέχετε αποκλειστικά σε ανώνυμη μορφή, δηλαδή χωρίς την ταυτοποίηση του προσώπου σας.

Η ψηφιακή ανάλυση επιδερμίδας της Oriflame μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εικονικά μέσω φωτογραφίας ("selfie"). Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν μας επιτρέψετε πρόσβαση στην μπροστινή κάμερα της (κινητής) τελικής συσκευής σας από την οποία επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα της εικόνας που μας παρέχετε και τα χαρακτηριστικά που περιέχονται σε αυτά, τα οποία αφηρημένα επιτρέπουν την αναγνώριση του προσώπου σας, αποκλειστικά και μόνο για να παρέχουμε τη λειτουργία ανάλυσης επιδερμίδας.

Δεδομένου ότι τα επεξεργασμένα δεδομένα της εικόνας μπορεί επίσης να περιέχουν βιομετρικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά αυτά (π.χ. θέση των ματιών/της μύτης κ.λπ.) πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν σε επεξεργασία προκειμένου να παράσχουμε την υπηρεσία, αντιμετωπίζουμε τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτόν τον τρόπο ως ιδιαίτερα ευαίσθητα δεδομένα. Κατά συνέπεια, λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας πριν από τη λήψη της εικόνας. Αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή - π.χ. με ακύρωση της διαδικασίας - με ισχύ για το μέλλον. Η λειτουργία δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί (εκτός εάν συναινέσετε εκ νέου).