ΒΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΒΗΜΑ: ΠΛΕΞΙΔΑ ΣΑΝ ΚΟΡΔΕΛΑ

Οι πλεξίδες είναι πολύ στη μόδα και η πλεξίδα που λειτουργεί ως κορδέλα είναι ένα τέλειο στυλ για όταν δε θέλετε να έχετε όλα τα μαλλιά σας πιασμένα.

1. ΠΛΑΓΙΑ ΧΩΡΙΣΤΡΑ
Ξεκινήστε χτενίζοντας το μπροστινό μέρος των μαλλιών σας σε μία βαθιά πλάγια χωρίστρα. Το τμήμα των μαλλιών θα πρέπει να πηγαίνει από τη μία πλευρά στην άλλη.

2. ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΛΕΞIΔΑ
Για να κάνετε τη Γαλλική πλεξίδα: Χωρίστε τα μαλλιά σας σε τρία ίσα τμήματα. Ξεκινήστε κάνοντας μια κλασική πλεξίδα και έπειτα, σταδιακά, ξεκινήστε να προσθέτετε περισσότερα μαλλιά στην πλεξίδα σας, μαζεύοντας μαλλιά από την κάθε πλευρά καθώς τα πλέκετε. Συνεχίστε κάνοντας την πλεξίδα σφιχτή καθώς προχωράτε προς την άλλη πλευρά του κεφαλιού σας.

3. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ
Ολοκληρώστε σαν κλασική πλεξίδα. Έπειτα, σταθεροποιήστε τη με ένα λαστιχάκι.

4. ΟΓΚΟΣ
Τραβήξτε και δώστε όγκο στην πλεξίδα σας δημιουργώντας ένα πιο χαλαρό σχήμα. Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας ή τη βάση μιας χτένας.

5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Στερεώστε το τέλος της πλεξίδα κάτω από τα ελεύθερα μαλλιά σας και ψεκάστε λίγη λακ.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: John Buddee/Crosby Hair & Makeup Åsa Östergren