ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΛΩΝ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής οι «Όροι»), και κάθε έγγραφο που αναφέρεται μέσα στους Όρους συνιστούν τους κανόνες, τις αρχές και τα δικαιώματα, καθώς και τις υποχρεώσεις της Oriflame για τα Μέλη και σωρευτικά συνιστούν, όταν τους αποδεχτείτε, μία δεσμευτική σύμβαση (εφεξής η «Σύμβαση» ή η «Σύμβαση Μέλους») μεταξύ της Oriflame Holdings BV με έδρα στην Ολλανδία, Hoogstraat 8, 5462 CX VEGHEL, με ΑΦΜ: 006687702B01 (Ελλάδα) και CY99300498T (Κύπρος) (εφεξής η «Oriflame», «εμείς», «μας») και υμών (εφεξής «εσείς», το «Μέλος της Oriflame», το «Μέλος») και υπερισχύει κάθε άλλης και όλων των προηγούμενων συμβάσεων, δηλώσεων ή υποχρεώσεων. Έχουμε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα μας τους παρόντες Όρους, που είναι διαθέσιμοι σε εσάς, και σας συμβουλεύουμε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε και να κρατήσετε αντίγραφο των παρόντων Όρων, καθώς και όλων των λοιπών εγγράφων που απαρτίζουν την Σύμβαση


1.    ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι ορισμοί χρησιμοποιούνται στους Όρους:

i.     Oriflame Success Plan ή Success Plan: το έγγραφο που εξηγεί την επιχειρηματική ευκαιρία που προσφέρει η Oriflame. Μπορείτε να κατεβάσετε αντίγραφο του Success Plan εδώ

ii.    Εμπορικά Προγράμματα: τα προγράμματα μάρκετινγκ και πωλήσεων που υποστηρίζονται κατά καιρούς από την Oriflame

iii.   Εμπορικά Σήματα Oriflame: το όνομα της Oriflame, το λογότυπο της Oriflame και τα ονόματα των προϊόντων ή οι σειρές προϊόντων, που παράγονται, προωθούνται, πωλούνται ή διανέμονται από εμάς

iv.    Επικράτεια: Ελλάδα ή Κύπρος

v.     Oriflame Κατάλογος, Κατάλογοςένα έντυπο ή ένα ηλεκτρονικό φυλλάδιο που εκδίδεται περιοδικά από την Oriflame, το οποίο συμπεριλαμβάνει τις προσφορές προϊόντων της Oriflame και τις προτεινόμενες τιμές λιανικής

vi.    Κώδικας Δεοντολογίας και Κανόνες Συμπεριφοράς: Oriflame Holdings BV, το σύνολο των δεσμευτικών κανόνων, που συνιστούν μέρος του Success Plan της Oriflame, που διέπουν τη συμπεριφορά των Μελών προς την Oriflame, προς τους Πελάτες και προς τα άλλα Μέλη της Oriflame

vii.    Όμιλος Oriflame (Oriflame Group): Oriflame Holdings BV, η μητρική της εταιρεία, καθώς και κάθε οντότητα που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από αυτήν

viii.  Πελάτης: κάθε φυσικό πρόσωπο, είτε έχει εγγραφεί ως πελάτης της Oriflame είτε όχι, που αγοράζει Προϊόντα Oriflame μέσω διαδικτύου (για παράδειγμα, μέσω της ιστοσελίδας) ή εκτός διαδικτύου (π.χ. μέσω τηλεφώνου) και που, λειτουργώντας έτσι, ενεργεί εκτός εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας

ix.    Περίοδος Καμπάνιας: η περίοδος που αναγράφεται στο εξώφυλλο του κάθε καταλόγου, κατά την οποία οι προσφορές του συγκεκριμένου Oriflame Καταλόγου ισχύουν

x.     Πολιτικές & Διαδικασίες: οι πολιτικές και οι διαδικασίες που ρυθμίζουν τις διατάξεις σχετικά με τα προνόμια που απορρέουν από το Oriflame Success Plan και από τα Εμπορικά Προγράμματα. Δείτε εδώ τις Πολιτικές & Διαδικασίες.

xi.    Προϊόντα Oriflame: τα καλλυντικά και τα αξεσουάρ, καθώς και διατροφικά συμπληρώματα που προσφέρονται προς πώληση στο πλαίσιο των Εμπορικών Σημάτων Oriflame∙ ο Κατάλογος περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών

xii.   Προσωπικά Δεδομένατα στοιχεία που παρέχετε εσείς κατά την εγγραφή σας ως Μέλος στην Oriflame, καθώς και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με εσάς που μπορεί να συγκεντρώσουμε ή που εσείς μπορεί κατά καιρούς να μας παρέχετε

xiii.  Προσωπικές Πληροφορίες: πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους Πελάτες, τα Μέλη της Oriflame και άλλους τρίτους των οποίων τις πληροφορίες συγκεντρώνετε εσείς ή με άλλο τρόπο επεξεργάζεστε κατά την συνεργασία σας με την Oriflame

xiv.   Τιμές: οι τιμές των προϊόντων της Oriflame που ορίζονται από την Oriflame και αναρτώνται στους τιμοκαταλόγους, ισχύουν τη στιγμή της «τοποθέτησης» της παραγγελίας


2.    ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ

2.1.   Θα εγγραφείτε ως Μέλος της Oriflame αφού γίνει δεκτή από εμάς η παρούσα αίτησή σας και σας χορηγηθεί ένας μοναδικός κωδικός μέλους. Οι όροι της αποδοχής σας ως μέλους της Oriflame, ορίζονται στην ενότητα «Κανόνες Συνδρομής» του Κώδικα Δεοντολογίας και των Κανονισμών Συμπεριφοράς.

2.2.   Διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης ενός ετήσιου ποσού συνδρομής μέλους, το οποίο καθορίζεται στον ιστότοπό μας (κατά την εγγραφή σας και σε κάθε συμπλήρωση ενός έτους από την εγγραφή σας). Αυτές οι χρεώσεις θα τιμολογούνται στο πρώτο τιμολόγιο αγοράς σας, καθώς και σε κάθε συμπλήρωση ενός έτους απο την εγγραφής σας.

2.3.   Η συνδρομή σας και η Σύμβαση Μέλους λήγουν αυτόματα: i) έναν χρόνο μετά την εγγραφή σας, εκτός αν ανανεωθούν σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή ii) εάν δεν έχετε προβεί σε παραγγελία για 12 συνεχόμενους μήνες.

2.4.   Τόσο εσείς όσο και η Oriflame μπορεί να καταγγείλει την συνδρομή και την παρούσα Σύμβαση Μέλους όπως εξειδικεύεται κατωτέρω στους Όρους.

2.5.   Η συνδρομή είναι προσωπική και δεν μπορεί να εκχωρηθεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Oriflame και όπως προβλέπεται στον Κώδικα Δεοντολογίας και στου Κανονισμούς Συμπεριφοράς.

2.6.   Δεν επιτρέπονται μη εξουσιοδοτημένες εγγραφές. Αναλαμβάνετε δια των παρόντων Όρων να καταστείτε πλήρως υπεύθυνοι για τυχόν αξιώσεις, έξοδα και ποσά που προκύπτουν λόγω αυτής της μη εξουσιοδοτημένης εγγραφής και να αποζημιώσετε την Oriflame για τυχόν αξιώσεις, κόστη και ποσά καταβληθούν εξαιτίας μη εξουσιοδοτημένης εγγραφής.

2.7.   Κατόπιν της εγγραφής σας:

2.7.1.   Θα έχετε το δικαίωμα να αγοράζετε Προϊόντα Oriflame σύμφωνα με τους παρόντες Όρους καθώς και να χρησιμοποιείτε και να απολαμβάνετε άλλα προνόμια που ορίζονται στο Success Plan της Oriflame και στις τυχόν άλλες Πολιτικές και Διαδικασίες.

2.7.2.   Θα υποχρεούστε να συμμορφώνεστε πλήρως με τους κανόνες των παρόντων Όρων.


3.    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

3.1.    Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να παραιτηθείτε από τη συνδρομή σας και να λύσετε την Σύμβαση Μέλους σας χωρίς να επικαλεστείτε οποιοδήποτε λόγο αποστέλλοντας μας μια έγγραφη ενημέρωση για την παραίτησή σας. Από την στιγμή που θα λάβουμε την ενημέρωση σας θα αναγνωρίσουμε την παραλαβή της παραίτησής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Έντυπο Ακύρωσης για να μας ενημερώσετε για την παραίτηση σας.

3.2.   Εάν παραιτηθείτε και προβείτε στη λύση της Σύμβασης Μέλους σας εντός 30 ημερολογιακών ημερών μετά την εγγραφή σας, θα σας επιστρέψουμε όλα τα κόστη και τα έξοδα και θα αποδεχτούμε την ακύρωση οποιονδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που παραγγείλατε και τα οποία δεν έχετε παραλάβει και την επιστροφή όλων των Προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και διαφημιστικών υλικών, των εγχειριδίων επιχειρήσεων και των κιτ) που αγοράσατε. Για λόγους ασφάλειας και υγιεινής, ενδέχεται να αρνηθούμε την αποδοχή Προϊόντων που έχουν αποσφραγιστεί όταν αυτό σημαίνει ότι τα Προϊόντα αυτά δεν βρίσκονται πλέον στην ίδια κατάσταση με εκείνη που βρίσκονταν κατά τη στιγμή της αγοράς. Η τιμή αγοράς των Προϊόντων αυτών θα επιστραφεί κατά την παράδοση των Προϊόντων ή το συντομότερο δυνατόν εάν τα Προϊόντα δεν έχουν ακόμη παραδοθεί από εμάς.

3.3.   Αν παραιτηθείτε και λύσετε τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη περίοδο ή αν η Oriflame λύσει την Σύμβαση χωρίς σπουδαίο λόγο, τότε κατόπιν αιτήματός σας:

3.3.1.   θα αγοράσουμε πίσω όλα τα Προϊόντα από εσάς, υπό τους ακόλουθους όρους:

3.3.1.1   τα επιστρεφόμενα Προϊόντα αγοράστηκαν εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν από την παραίτησή σας και θα επιστραφεί το 90% της αρχικής καθαρής τιμής που καταβλήθηκε μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε πληρωμής που σας έχουμε κάνει σε σχέση με την αγορά αυτών των Προϊόντων;

3.3.1.2   τα επιστρεφόμενα Προϊόντα πρέπει να είναι εμπορεύσιμα, δηλαδή να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, ανοιχτεί ή αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, να μην έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους και να εξακολουθούν να εμφανίζονται στους Καταλόγους μας, και

3.3.2.   θα σας επιστρέψουμε τυχόν απαιτούμενα έξοδα, τα οποία καταβάλατε, εντός 30 ημερών πριν από την παραίτησή σας ή τη λύση, για να γίνετε ή να παραμείνετε Μέλος.


4.    ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

A. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

4.1.   Μπορείτε να τοποθετήσετε τις παραγγελίες σας από τον Κατάλογο με επιλογή των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε. Η τοποθέτηση της παραγγελίας θεωρείται ότι είναι μια δήλωση της επιθυμίας σας προς την Oriflame για να αγοράσετε τα επιλεγμένα Προϊόντα.

4.2.   Μια παραγγελία θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν τα ακόλουθα βήματα έχουν ολοκληρωθεί:

4.2.1   Εάν η παραγγελία γίνεται τηλεφωνικά, πείτε στον υπάλληλο της Εξυπηρέτησης Πελατών της Oriflame ποιά Προϊόντα επιθυμείτε να αγοράσετε και αυτoί έχουν κάνει τη σχετική καταχώριση ή

4.2.2   εάν η παραγγελία γίνεται online, έχετε επιλέξει τα Προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε, χρησιμοποιώντας την επιλογή "προσθήκη στο καλάθι αγορών". Mπορείτε ανά πάσα στιγμή, να επανεξετάσετε και να τροποποιήσετε το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών, αλλάζοντας την ποσότητα των Προϊόντων ή προβαίνοντας στην αφαίρεση ολόκληρου του περιεχομένου του καλαθιού αγορών,

4.2.3   έχετε δώσει τα απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα για να είναι δυνατή η παράδοση, και

4.2.4   έχετε επιλέξει τη μέθοδο που προτιμάτε για την παράδοση και πληρωμή.

4.3.   Μετά την τοποθέτηση της ηλεκτρονικής παραγγελίας σας, αυτή δεν μπορεί να αλλάξει μέσω της ιστοσελίδας, αλλά θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο customer.service@oriflame.gr (Ελλάδα) ή customer.cyprus@oriflame.com (Κύπρος). Η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί αυτούσια μέσω της ιστοσελίδας εντός 10 λεπτών από την στιγμή καταχώρησή της.

4.4.   Όταν η Oriflame αποδεχθεί την παραγγελία σας, θα σας σταλεί επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω e-mail, οπότε η παραγγελία αγοράς θα είναι σε ισχύ. Η Oriflame μπορεί να αρνηθεί την παραγγελία σας χωρίς να αναφέρει κάποιον λόγο. Σε αυτήν την περίπτωση θα επιστρέψει στο ακέραιο οποιαδήποτε πληρωμή έχετε ήδη κάνει.

4.5.   Εκτός από την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα που θα σας αποσταλούν και άλλες απαραίτητες πληροφορίες.

4.6.   Εάν τοποθετείτε την παραγγελία σας μέσω διαδικτύου, σημειώστε τα ακόλουθα:

4.6.1  Η συναφθείσα σύμβαση δεν θα είναι καταχωρημένη ή προσβάσιμη. Το περιεχόμενο αυτής της σύμβασης θα είναι η παραγγελία σας και οι Όροι στην ιστοσελίδα (που μπορεί να αποθηκευτούν ή να εκτυπωθούν) ή όπως μπορεί να επικοινωνηθούν από εμάς με κάθε άλλο τρόπο επικοινωνίας,

4.6.2  η σύμβαση μπορεί να γίνει μόνο στα ελληνικά και όχι σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα,

4.6.3  η Oriflame εφαρμόζει τους Κώδικες Δεοντολογίας που ορίζονται στην παράγραφο 10 των Όρων.

4.7.   Οι παραγγελίες που έχουν ολοκληρωθεί και πληρωθεί δεν μπορούν να ακυρωθούν, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 5.

4.8.   Οι παραγγελίες μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός μερικών περιορισμένων στιγμών μη διαθεσιμότητας του συστήματος, όπως κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της Περιόδου Καμπάνιας, όταν ενημερώνουμε τον Κατάλογο ή κατά τη διάρκεια άλλων εργασιών αναβάθμισης του συστήματος.

4.9   Δεν είναι όλα τα Προϊόντα διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Εάν ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο κατά τη στιγμή που κάνετε την παραγγελία σας, η Oriflame θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας ενημερώσει πριν ολοκληρωθεί αυτή, έτσι ώστε να μπορείτε να αλλάξετε ή να εγκαταλείψετε την παραγγελία.

4.10  Ο Κατάλογος μπορεί περιστασιακά, και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, να μην είναι διαθέσιμος λόγω συντήρησης ή για διάφορους τεχνικούς λόγους. Η Oriflame δεν θα είναι υπεύθυνη για το κώλυμα και θα απορρίψει τυχόν αξιώσεις για τους λόγους αυτούς.

4.11  Ενδέχεται κατ’ εξαίρεση να σας επιτρέπουμε να τοποθετείτε παραγγελίες για άλλους χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο διαδικτυακό εργαλείο. Αυτό θα καθίσταται δυνατό μόνο για τα Μέλη που έχουν καταχωρηθεί κάτω από εσάς, όπως εξηγείται στο Success Plan της Oriflame και μόνο με βάση τη ρητή συγκατάθεση τους. Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο, θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις που βασίζονται σε μη εξουσιοδοτημένη παραγγελία και γενικά σε τυχόν παραβιάσεις του απορρήτου καθώς και για οποιεσδήποτε δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν για την Oriflame ή το πρόσωπο για το οποίο έχετε τοποθετήσει την παραγγελία.

B. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

4.12  Εκτός απ' όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, οι Τιμές των Προϊόντων που εμφανίζονται στον Κατάλογο αντιπροσωπεύουν την πλήρη τιμή λιανικής πώλησης για τα Προϊόντα τη στιγμή της παραγγελίας. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι σε τοπικό νόμισμα και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

4.13  Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις Τιμές ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, αλλά κάθε αλλαγή στις τιμές των προϊόντων που θα επιλέξετε πριν από την παραγγελία σας δεν θα αποτελέσουν μέρος της, εκτός αν συμφωνήσουμε ρητά ότι θα αποτελούν.

4.14  Οι Τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης και άλλες χρεώσεις και επιβαρύνσεις που αναφέρονται σαφώς ως πρόσθετες επιβαρύνσεις της τιμής κατά τη διαδικασία παραγγελίας και μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη μέθοδο παράδοσης που θα επιλέξετε.

4.15  Οι Τιμές μπορεί να περιέχουν εκπτώσεις από την Oriflame από καιρό σε καιρό. Περαιτέρω έκπτωση μπορεί να σας παρασχεθεί σύμφωνα με το Oriflame Success Plan ή οποιαδήποτε άλλη Πολιτική ή Εμπορικό Πρόγραμμα. Μπορείτε πάντα να υποβάλλετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τους υπολογισμούς Τιμής προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο customer.service@oriflame.gr (Ελλάδα) ή customer.cyprus@oriflame.com (Κύπρος).

4.16  Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, με τραπεζικό έμβασμα ή με άλλα μέσα που αναφέρονται στους παρόντες Όρους ή σε οιαδήποτε άλλη Πολιτική. Οι περισσότερες από τις κυριότερες κάρτες πληρωμής γίνονται δεκτές.

4.17  Για τους σκοπούς της είσπραξης πληρωμής, διατηρούμε το δικαίωμα να συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Ενδέχεται να δεχτείτε τιμολόγια και επικοινωνία σχετικά με την πληρωμή από αυτόν τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών. Κατά κανόνα, όλα τα τιμολόγια πρέπει να καταβληθούν εντός 14 ημερών σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παρούσα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής θα χρεώνεται με διοικητικά έξοδα είσπραξης καθώς και με τα εύλογα έξοδα για την ανάκτηση των χρεών.

4.18  Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους πληρωμής συμπεριλαμβανομένου κάθε πιθανού πιστωτικού όρου, συμπεριλαμβάνονται στις Πολιτικές & Διαδικασίες. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο customer.service@oriflame.gr (Ελλάδα) ή customer.cyprus@oriflame.com (Κύπρος).

4.19  Για την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών με κάρτα, όλες οι πληροφορίες πληρωμής είναι κρυπτογραφημένες. Καθώς η Oriflame συνεργάζεται με αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, η χρήση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας γίνεται με σωστό χειρισμό και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας των δεδομένων σε πληρωμές με κάρτα.

4.20  Για την επαναλαμβανόμενη χρήση της κάρτας σας, μπορείτε να σώσετε τα στοιχεία ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη μέθοδο πληρωμής που σας εξυπηρετεί, κάθε φορά που το επιθυμείτε. Τα ποσά για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληρωμές από την κάρτα σας θα δεσμεύονται κατά τη στιγμή της παραγγελίας, και το ποσό θα χρεωθεί στην κάρτα σας κατά τη στιγμή που η Oriflame θα αποστείλει τα παραγγελθέντα Προϊόντα. Θα είστε σε θέση να ανακαλέσετε την επιλογή επαναλαμβανόμενης χρήσης της κάρτας ανά πάσα στιγμή πηγαίνοντας στη σελίδα του προφίλ σας και κάνοντας κλικ στην καρτέλα πληρωμής με κάρτα.

4.21  Συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τιμολόγια στη περίπτωση που προβλέπεται η αποστολή τους. Εναλλακτικά, λαμβάνετε τιμολόγια σε έντυπη μορφή από την Oriflame.

Γ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

4.22  Τα παραγγελθέντα Προϊόντα μπορούν να παραδοθούν μόνο εντός της Επικράτειας, Ελλάδας και Κύπρου αντίστοιχα.

4.23  Ο τόπος παράδοσης των Προϊόντων θα είναι αυτός που επιλέγεται από εσάς στην παραγγελία σας.

4.24  Θα επεξεργαστούμε και θα παραδώσουμε την παραγγελία σας το συντομότερο δυνατόν, αλλά το αργότερο εντός 30 ημερών από όταν η παραγγελία έχει επιβεβαιωθεί από εμάς. Δεν θα ευθυνόμαστε για καθυστερήσεις στην παράδοση που προκαλείται από περιστάσεις πέρα από τον έλεγχό μας.

4.25  Ο κίνδυνος απώλειας των Προϊόντων και ο τίτλος ιδιοκτησίας τους θα περάσει σε εσάς κατά την παράδοσή τους.

4.26  Η Oriflame δεν θα είναι υπεύθυνη για τη μη παράδοση, λανθασμένη ή καθυστερημένη παράδοση μιας παραγγελίας που οφείλεται σε ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που δώσατε.

4.27  Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε μονομερώς μια παραγγελία σας ανά πάσα στιγμή, αν έχουμε εύλογες υπόνοιες ότι έγινε κατά παράβαση οποιουδήποτε από τους Όρους.

Δ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ

4.28  Εγγυόμαστε ότι τα Προϊόντα της έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις Ορθές Παρασκευαστικές Πρακτικές για τα καλλυντικά προϊόντα EN ISO 22716:2007 και τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής της Oriflame.


5.    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

5.1.   Ακολουθούμε πιστά τους κανόνες για την επιστροφή προϊόντων που ισχύουν στην Επικράτεια, Ελλάδας και Κύπρου αντίστοιχα. (βλέπε παράγραφο 5.3 για περισσότερες πληροφορίες).

5.2.   Με την επιφύλαξη του δικαιώματός σας να ακυρώσετε μια παραγγελία και να επιστρέψετε ένα Προϊόν, κατά την παραλαβή θα πρέπει να ελέγξετε το περιεχόμενό της για να βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχει Προϊόντα που ενδέχεται να έχουν υποστεί βλάβη κατά τη μεταφορά. Εσείς, ή το πρόσωπο που παραλαμβάνει τα Προϊόντα στο όνομά σας, πρέπει να ειδοποιήσει το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών αμέσως με την υποβολή της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης και περιγραφή της ζημιάς / βλάβης. Τα προϊόντα για τα οποία απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα πρέπει να επιστραφούν σε εμάς στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας.

5.3.   Δικαιώματα της επιστροφής προϊόντων και της επιστροφής χρημάτων

5.3.1   Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία για το Προϊόν (Προϊόντα), χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται κατωτέρω στην παράγραφο 5.3.2. Μπορείτε να ακυρώσετε μια παραγγελία μέχρι και 10 λεπτά μετά από τη λήψη της επιβεβαίωσης της παραγγελίας μέσω e-mail. Το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα λάβετε το Προϊόν ή το τελευταίο από τα Προϊόντα, εάν έχετε παραγγείλει περισσότερα από ένα μπορείτε να κάνετε αίτηση επιστροφής μέσω της ιστοσελίδας μας.

5.3.2    Μπορείτε να ακυρώσετε μια παραγγελία ανά πάσα στιγμή, ακόμη και μετά από τη λήψη της επιβεβαίωσης της παραγγελίας μέσω e-mail ή αφού η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή προφορικά από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα λάβετε το Προϊόν ή το τελευταίο από τα Προϊόντα, εάν έχετε παραγγείλει περισσότερα από ένα.

5.3.3   Για να ακυρώσετε μια παραγγελία, μπορείτε το κάνετε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας εντός 10 λεπτών από τη καταχώρησή της ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο +302106875802 (Ελλάδα) ή 77 777 004 (Κύπρος) ή μέσω e-mail στο customer.service@oriflame.gr (Ελλάδα) ή customer.cyprus@oriflame.com (Κύπρος). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα για να μας ενημερώσετε για την ακύρωση σας. Αν συμπληρώσετε διαδικτυακά το έντυπο και το υποβάλετε μέσω της ιστοσελίδας μας, θα σας διαβιβάσουμε, απόδειξη παραλαβής της εν λόγω ακύρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορεί να θελήσετε να κρατήσετε ένα αντίγραφο της γνωστοποίησης της ακύρωσης σας για το αρχείο σας. Απλά πρέπει να ασκήσετε το δικαίωμά σας για την ακύρωση της παραγγελίας σας πριν από τη λήξη της προθεσμίας ακύρωσης. Ως εκ τούτου, εάν μας στείλετε ειδοποίηση ακύρωσης μέσω e-mail, στη συνέχεια, η ακύρωση θα ισχύει από την ημερομηνία που στείλατε το e-mail.

5.3.4   Θα λάβετε την πλήρη επιστροφή του τιμήματος που καταβάλατε για τα Προϊόντα και για τις ισχύουσες χρεώσεις παράδοσης που καταβάλατε. Δικαιούμαστε να αποδεχθούμε μερικώς την επιστροφή στην περίπτωση απώλειας ή ζημιάς οποιωνδήποτε Προϊόντων, εαν αυτή προκλήθηκε από δικούς σας χειρισμούς. Θα επεξεργαστούμε την επιστροφή που σας οφείλεται το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός (α) 14 ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα που θα λάβουμε από εσάς οποιαδήποτε Προϊόντα, ή (β) (αν είναι προγενέστερη) εντός 14 ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα που παρείχατε αποδείξεις ότι έχετε επιστρέψει τα Προϊόντα ή (γ) εάν δεν έχετε παραλάβει Προϊόντα, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία στείλατε ειδοποίηση ακύρωσης. Εάν τα Προϊόντα επιστραφούν σε εμάς, επειδή ήταν κατεστραμμένα ή με λανθασμένη περιγραφή, παρακαλούμε δείτε την παράγραφο 5.3.5.

5.3.5   Αν μας επιστρέψατε τα Προϊόντα είτε επειδή είναι ελαττωματικά είτε λόγω λανθασμένης περιγραφής, η Oriflame θα σας επιστρέψει την τιμή των ελαττωματικών προϊόντων στο σύνολό τους, οποιεσδήποτε σχετικές χρεώσεις παράδοσης, καθώς και οιαδήποτε εύλογα έξοδα που θα προκύψουν, κατά την επιστροφή του τεμαχίου σε εμάς.

5.3.6   Η Oriflame μπορεί να σας επιστρέψει το ποσό σε προσωπικό σας τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε, εκτός αν έχετε συμφωνήσει ρητά κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθείτε τυχόν έξοδα ως αποτέλεσμα της επιστροφής.

5.3.7   Εάν τα (προς επιστροφή) Προϊόντα παραδόθηκαν σε εσάς:

5.3.7.1   θα πρέπει να μας επιστρέψετε τα Προϊόντα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα κατά την οποία μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία /σύμβαση. Η προθεσμία θα έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα προϊόντα πριν λήξει η περίοδος των 14 ημερών,

5.3.7.2   με εξαίρεση την περίπτωση, που τα Προϊόντα είναι ελαττωματικά, καθώς και την περίπτωση λανθασμένης περιγραφής (σε αυτή την περίπτωση, δείτε την παράγραφο 5.3.5), θα βαρύνεστε με το άμεσο κόστος επιστροφής των Προϊόντων σε εμάς. και

5.3.7.3   έχετε την νομική υποχρέωση να φυλάξετε τα Προϊόντα στην κατοχή σας και να προβείτε σε εύλογη φροντίδα τους, στο διάστημα που τα κατέχετε.

5.3.8   Οι λεπτομέρειες για την νόμιμη άσκηση του δικαιώματος της ακύρωσης και η εξήγηση για το πώς θα γίνει αυτή, παρέχονται στην ιστοσελίδα μας στην ενότητα Πολιτική Επιστροφών/Αιτήματα.

5.3.9   Έχουμε την υποχρέωση να προμηθεύουμε τα Προϊόντα που ανταποκρίνονται στη σύμβαση. Ως καταναλωτής, θα έχετε όλα τα νόμιμα δικαιώματα σε σχέση με τα Προϊόντα που είναι ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή. Αυτά τα προβλεπόμενα νόμιμα δικαιώματα δεν θίγονται από την πολιτική επιστροφών, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 5.3 ή στους παρόντες Όρους. Συμβουλές για τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιώματά σας στην Επικράτεια που διατίθενται από την Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή τον Συνήγορο Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή.

5.4    Επιπλέον εγγυόμαστε την Ποιότητα του προϊόντος που φέρει το όνομα της Oriflame, πιστοποιούμε ότι έχουν κατασκευαστεί από ή για εμάς, και πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Είμαστε βέβαιοι ότι οι Πελάτες μας θα βρουν τα Προϊόντα μας ικανοποιητικά με κάθε τρόπο. Γι 'αυτό προσφέρουμε μια πρόσθετη εγγύηση Oriflame που σας επιτρέπει να αλλάξετε, ή να λάβετε μια πλήρη επιστροφή χρημάτων για κάθε προϊόν που δεν σας ικανοποιεί απόλυτα. Η επιστροφή μπορεί να γίνει εντός 30 ημερών από όταν παραλάβετε το προϊόν. Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για οποιοδήποτε προϊόν καταστράφηκε με δόλο ή χρησιμοποιήθηκε με λάθος τρόπο. Εκτός αν έχει ανακοινωθεί διαφορετικά, επιστροφές και πίστωση χρημάτων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο γίνονται σύμφωνα με τους όρους των προηγούμενων παραγράφων της παρούσας παραγράφου 5.


6.    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ORIFLAME

6.1.   Τα Μέλη αγοράζουν και μπορούν να χρησιμοποιούν ή να πωλούν τα Προϊόντα Oriflame στο όνομα τους και για δικό τους λογαριασμό. Εάν αποφασίσετε να εμπορευτείτε τα Προϊόντα Oriflame θα θεωρηθείτε και θα πρέπει πάντα να ενεργείτε ως ανεξάρτητο πρόσωπο (αυτοαπασχολούμενο/ ατομική επιχείρηση) και όχι ως αντιπρόσωπος ή υπάλληλος της Oriflame. Δεν έχετε την εξουσία να ενεργείτε, να διαπραγματεύεστε ή να ενεργείτε ως μεσάζων για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Oriflame και άλλων Μελών και τρίτων. Επίσης, δεν έχετε την εξουσία να αγοράζετε, πουλάτε ή γενικά να συνάπτετε συμβάσεις στο όνομα μας ή για λογαριασμό μας ή στο όνομα και για λογαριασμό οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει στον Όμιλο της Oriflame. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι δεν είστε «εμπορικός αντιπρόσωπος» κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας στην Επικράτεια και δεν δικαιούστε να λάβετε οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση κατά τη λήξη της παρούσας σχέσης.

6.2.   Εάν αποφασίσετε να προβείτε σε εμπορικές πράξεις με τα Προϊόντα Oriflame ή/και να προβείτε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που προβλέπεται από το Success Plan, τις Πολιτικές και τις Διαδικασίες ή τα Εμπορικά Προγράμματα, θα πρέπει να αποκτήσετε όλες τις άδειες, και εν γένει να προβείτε σε όλες τις καταχωρίσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τους νόμους της Επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν καταχωρήσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (βλ. παράγραφο 6.9), εγγραφής στην εφορία και φορολογικών δηλώσεων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και συμφωνείτε για την δήλωση και την πληρωμή τυχόν φόρων, τελών, τελών χαρτοσήμου, ασφαλιστικών εισφορών και όλων των εξόδων που εμπίπτουν στις εν λόγω δραστηριότητες. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλες οι πτυχές της χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων των Πελατών σας συμμορφώνονται από κάθε άποψη με τους εθνικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου (βλ. Παραγράφους 6.9 - 6.13).

6.3.   Επιτρέπουμε την επιστροφή και ανταλλαγή Προϊόντων όπως περιγράφεται στους Όρους, για τους Πελάτες σας, καθώς και για εσάς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αποτελεί υποχρέωση σας να ενημερώνετε τους Πελάτες σας για το δικαίωμα τους περί επιστροφής των Προϊόντων, και οφείλετε να προβαίνετε στην επιστροφή των Προϊόντων για λογαριασμό τους.

6.4.   Οφείλετε να υποστηρίζετε την εικόνα και την φήμη της Oriflame. Δεν θα προβαίνετε σε τυχόν δηλώσεις, ή ενέργειες που θα μπορούσαν να είναι επιζήμιες για την εικόνα της Oriflame και των Προϊόντων. Θα λειτουργείτε την επιχείρησή σας κατά τρόπο νόμιμο και δεοντολογικό και δεν θα προβαίνετε σε ψευδείς, παραπλανητικούς ή υπερβολικούς ισχυρισμούς σχετικά με τα Προϊόντα ή την ευκαιρία για κέρδος που προσφέρει η Oriflame.

6.5.   Αναγνωρίζετε ότι τα Εμπορικά Σήματα της Oriflame, η επωνυμία και το λογότυπο μας, τα online εργαλεία μας και οι βάσεις δεδομένων μας βρίσκονται στην κυριότητα της Oriflame και συμφωνείτε να μην τα παραβιάζετε με οποιονδήποτε τρόπο. Για την άρση αμφιβολιών, κάθε υπεραξία στο όνομα της Oriflame ανήκει στην Oriflame. Κατόπιν αιτήματος μας, θα υπογράφετε τα εν λόγω έγγραφα όπως εύλογα θα σας ζητάμε για να το επιβεβαιώνουμε.

6.6.   Το Μέλος συμφωνεί και αποδέχεται ότι οι όροι της παρούσας Σύμβασης και του υλικού που αναφέρονται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του Success Plan της Oriflame, των Εμπορικών Προγραμμάτων, των Πολιτικών και των Διαδικασιών που συμπεριλαμβάνουν τα Εμπορικά Προγράμματα, των βάσεων δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, κάθε βάσης δεδομένων που περιλαμβάνει Προσωπικές Πληροφορίες) και των online εργαλείων, αποτελούν ιδιόκτητες πληροφορίες και αντικείμενο των δικών μας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Το Μέλος οφείλει να μην τα χρησιμοποιεί, ή μέρος αυτών, για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από την πορεία των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται βάσει της παρούσας Σύμβασης.

6.7.   Ενδέχεται να δικαιούστε προνόμια, εφόσον ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους του σχετικού Εμπορικού Προγράμματος ή των Πολιτικών και Διαδικασιών.

6.8.   Όταν παρουσιάζετε τα Προϊόντα Oriflame, την επαγγελματικής ευκαιρία της Oriflame ή οποιοδήποτε προωθητικό ή εκπαιδευτικό υλικό σε άλλα Μέλη, για την οποία παρουσίαση πραγματοποιείται χρέωση, θα τηρείτε αυστηρά τους Κανόνες Συμπεριφοράς και τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Υποχρεώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

6.9.   Ως Μέλος, θα μπορείτε να συλλέγετε, να καταγράφετε, να αποθηκεύετε και να ενημερώνετε τις Προσωπικές Πληροφορίες. Ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων των εν λόγω Προσωπικών Πληροφοριών, εγγυάστε και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Βάσει αυτών των νόμων, ενδέχεται να χρειαστεί να εγγραφείτε στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός αν απαλλάσσεστε και πρέπει να συμμορφώνεστε με τις αρχές προστασίας των δεδομένων. Είναι δική σας ευθύνη να εκτιμήσετε την ανάγκη εγγραφής και εκτέλεσης μιας τέτοιας καταχώρισης, εάν απαιτείται και να συμμορφωθείτε με τις αρχές προστασίας των δεδομένων.

6.10.  Εάν επιθυμείτε να συστήσετε έναν Πελάτη για να γίνει Μέλος, μπορείτε να συγκεντρώσετε Προσωπικές Πληροφορίες απευθείας από τον Πελάτη. Θα πρέπει να ακολουθείτε τις διαδικασίες μας σύστασης (sponsorship) όπως σας τις επικοινωνούμε κατά καιρούς και να διαβεβαιώνεστε ότι οποιαδήποτε χρήση Προσωπικών Πληροφοριών είναι σε συμμόρφωση με το ισχύον δίκαιο.

6.11.  Συγκεκριμένα, θα λαμβάνετε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, ιδίως εάν η επεξεργασία συμπεριλαμβάνει και διαβίβαση των δεδομένων μέσω δικτύου, και από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Έχοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας και του κόστους εφαρμογής τους, τα μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να προστατεύονται.

6.12.  Θα πρέπει να ενημερώσετε την Oriflame αμέσως μόλις διαπιστώσετε τυχόν παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε Προσωπικές Πληροφορίες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Oriflame στο privacy@oriflame.com και εξηγώντας τη φύση του περιστατικού και τα αρχεία που επηρεάστηκαν.

6.13.  Εάν οποιαδήποτε στιγμή σας ζητηθεί να ασκήσετε τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων από έναν Πελάτη ή άλλο πρόσωπο για το οποίο επεξεργάζεστε Προσωπικά Δεδομένα, θα συμμορφώνεστε με το αίτημα αυτό στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τυχόν πολιτικές, διαδικασίες ή εκπαίδευση που σας παρέχονται από την Oriflame από καιρό σε καιρό.

6.14.  Μπορείτε να επεξεργαστείτε Προσωπικές Πληροφορίες μόνο σύμφωνα με την ειδοποίηση απορρήτου (privacy notice) που παρέχετε σε Πελάτες και σε άλλα Μέλη της Oriflame. Με τη λήξη της σχέσης σας με την Oriflame, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι θα καταστρέψετε όλες τις Προσωπικές Πληροφορίες που έχετε στην κατοχή σας ή υπό τον έλεγχό σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

6.15.  Αποποιούμαστε ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν ποινές, χρεώσεις, αμοιβές και γενικά οποιαδήποτε έξοδα που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα παράβασης εκ μέρους σας της εφαρμοστέας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και του απορρήτου.

Εμπορικές Επικοινωνίες και Επικοινωνίες Μάρκετινγκ

6.16.  Θα πρέπει να ζητάτε ρητά από τους Πελάτες σας την συγκατάθεση τους σχετικά με το εάν επιθυμούν να λαμβάνουν από εσάς μηνύματα προώθησης σχετικά με τα Προϊόντα Oriflame και θα πρέπει πρωτίστως να λαμβάνετε την ρητή συγκατάθεση τους προτού τους αποστείλετε τέτοιες επικοινωνίες. Πρέπει να τηρείτε αρχείο των εμπορικών προτιμήσεων κάθε παραλήπτη εμπορικών επικοινωνιών που ενημερώθηκε από εσάς, το οποίο περιλαμβάνει ένα αρχείο της ημερομηνίας χορήγησης της συγκατάθεσης και της γλώσσας στην οποία συμφωνήθηκε. Κάθε εμπορική επικοινωνία που στέλνετε πρέπει να ενημερώνει τον παραλήπτη για το δικαίωμά του να διακόψει την εγγραφή από μελλοντικές επικοινωνίες και για το πώς μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιθυμίας του να διαγραφεί. Συμφωνείτε και εγγυάστε ότι θα σέβεστε τις προτιμήσεις οποιουδήποτε παραλήπτη τέτοιων επικοινωνιών.

6.17  Τα διαδικτυακά εργαλεία μας μπορεί να σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη για να στείλετε προωθητικές και άλλες εμπορικές επικοινωνίες, αυστηρά σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

6.17.1  θα πρέπει να έχετε συστήσει τον Πελάτη για να γίνει Μέλος, εκτός εάν ρητά συμφωνήθηκε διαφορετικά,

6.17.2  τέτοιες προωθητικές και άλλες εμπορικές επικοινωνίες πρέπει να αφορούν μόνο τα Προϊόντα Oriflame,

6.17.3  η εμπορική ή προωθητική επικοινωνία πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμη ως τέτοια,

6.17.4  η επικοινωνία περιλαμβάνει το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας ως αποστολέα της εμπορικής επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail (ή/ και άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένου συνδέσμου ανάκλησης της εγγραφής) στην οποία οι Πελάτες μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς για να σας ενημερώσουν για την προτίμησή τους να εξαιρεθούν από την περαιτέρω εμπορικές επικοινωνίες,

6.17.5  εμπορικές επικοινωνίες απαγορεύονται να αποσταλούν σε πελάτες που έχουν επιλέξει να μην τις δέχονται,

6.17.6  προωθητικές προσφορές όπως είναι οι εκπτώσεις, τα προνόμια και τα δώρα, εφόσον επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμα ως τέτοια, καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να επωφεληθεί κάποιος από τις προσφορές πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμη και να παρουσιάζονται σαφώς και επακριβώς, και

6.17.7  το περιεχόμενο των εν λόγω εμπορικών επικοινωνιών πρέπει να είναι σύμφωνο με τους παρόντες Όρους και το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εμπορικές επικοινωνίες.

6.18  Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αποστέλλετε προωθητικές ή άλλες εμπορικές επικοινωνίες για λογαριασμό της Oriflame ή στο όνομα της Oriflame.


7.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ORIFLAME

7.1  Θα παραδώσουμε κάθε Προϊόν, που έχετε παραγγείλει, βάσει διαθεσιμότητας.

7.2  Αποκλείεται ρητά οποιασδήποτε ευθύνη της Oriflame σχετικά με την έλλειψη ή τα Προϊόντα που είναι σε έλλειψη.

7.3   Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και των υποχρεώσεών σας σύμφωνα με τους νόμους της Επικράτειας, θα λάβετε, απευθείας από εμάς ή από άλλη εταιρεία της Oriflame ή από τρίτο πάροχο, τυχόν προνόμια/πληρωμές που σας οφείλονται σύμφωνα με το ισχύον Success Plan της Oriflame.


8.   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

8.1  Μπορούμε να καταγγείλουμε τη συνδρομή και τη Σύμβαση Μέλους σας χωρίς σπουδαίο λόγο, ύστερα από ειδοποίηση ενός (1) μηνός, ή άμεσα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

8.1.1  Αν προβείτε σε τυχόν δηλώσεις ή δώσατε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα που είναι ουσιωδώς ανακριβή ή αναληθή,

8.1.2  Στην περίπτωση που κατατεθεί αίτηση για την κήρυξης σας σε πτώχευση ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή εάν αδυνατείτε να αποπληρώσετε τις οφειλές σας προς εμάς, όπως και όταν αυτές καταστούν απαιτητές,

8.1.3  Στην περίπτωση που παραβιάσετε τους όρους της Σύμβασης Μέλους και η εν λόγω παραβίαση δεν επιδέχεται διόρθωσης, καθώς και σε περίπτωση που δεν τηρήσετε τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας και των Κανόνων Συμπεριφοράς,

8.1.4  Στην περίπτωση που δεν τηρήσετε οποιονδήποτε από τους όρους της Σύμβασης Μέλους, συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών εντύπων που αναφέρονται στο παρόν, και ενώ επιδέχεται διόρθωσης, δεν επιτευχθεί η διόρθωση της παράβασης αυτής εντός 14 ημερών από την παραλαβή της γραπτής ειδοποίησης από εμάς.


9.   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

9.1.  Η Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων της Oriflame περιγράφεται στον Κανονισμό Συμπεριφοράς.

9.2 Μπορείτε πάντα να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονο, ερώτηση ή αίτημα στην Εξυπηρέτηση Πελατών της Oriflame στο customer.service@oriflame.gr (Ελλάδα) ή customer.cyprus@oriflame.com (Κύπρος)  ή καλώντας μας στο +302106875802 (Ελλάδα) ή 77 777 004 (Κύπρος). Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντηση από την Oriflame Εξυπηρέτηση Πελατών μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή του κώδικα του  Σύνδεσμος Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων


10.   ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Oriflame τηρεί αυστηρά τον Κώδικα Δεοντολογίας της Σύνδεσμος Εταιριών Απευθείας ΠωλήσεωνSELDIA Code of Conduct 2021 και και της (Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Απευθείας Πωλήσεων (WFDSA)).  Η Oriflame απαιτεί από τα Μέλη της να τηρούν αυστηρά αυτούς τους κώδικες όπως περαιτέρω έχουν αποτυπωθεί στον Κώδικα Δεοντολογίας και τους Κανόνες Συμπεριφοράς της Oriflame. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφα αυτών των εγγράφων από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών customer.service@oriflame.gr (Ελλάδα) ή customer.cyprus@oriflame.com (Κύπρος). 


11.   ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Ενώ έχουμε καταβάλει εύλογες προσπάθειες να συμπεριλαμβάνονται ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυόμαστε ούτε ισχυριζόμαστε ότι η ιστοσελίδα δεν θα περιέχει λάθη. Σφάλματα κατά την καταχώριση δεδομένων ή άλλα τεχνικά προβλήματα ενδέχεται μερικές φορές να οδηγήσουν στην παρουσίαση ανακριβών πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη στην ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένου του τιμοκαταλόγου και της διαθεσιμότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για τέτοια λάθη. Ενδέχεται επίσης ανά πάσα στιγμή να προβούμε σε βελτιώσεις ή/και αλλαγές στα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας, τη λειτουργικότητα, ή το περιεχόμενο. Αν δείτε οποιαδήποτε πληροφορία ή περιγραφή που θεωρείτε ότι είναι εσφαλμένη, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.


12.   ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

12.1  Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους ή πηγές τρίτων. Η παροχή τέτοιων συνδέσμων δεν αποτελεί επικύρωση οποιασδήποτε πληροφορίας, προϊόντος ή υπηρεσίας φτάσει μέσω του εν λόγω συνδέσμου. Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο ή την απόδοση οποιουδήποτε τμήματος του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να συνδέεται ή για ότι μπορεί να προσεγγιστεί από αυτήν την ιστοσελίδα. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν λάθη ή ακατάλληλο υλικό, που βρέθηκε σε ιστοσελίδες με τις οποίες συνδέεται η ιστοσελίδα μας.

12.2  Κατά τη διάρκεια της συνδρομής σας μπορεί να έχετε δικαίωμα συμμετοχής σε καμπάνιες σύστασης (referral campaigns) χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα διαδικτυακά εργαλεία, συστήματα ή λογισμικό («Διαδικτυακά Εργαλεία»). Σας παραχωρείται μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και περιορισμένη άδεια χρήσης των Διαδικτυακών Εργαλείων σε σχέση με τη συνδρομή σας. Η συμμετοχή σε μια καμπάνια σύστασης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προνομίων που αποκτάτε από αυτές, εξαρτάται από τη συμμόρφωσή σας με την παρούσα Σύμβαση Μέλους και τις τυχόν ισχύουσες Πολιτικές και Διαδικασίες. Η Oriflame δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή την ακρίβεια των Διαδικτυακών Εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις καμπάνιες σύστασης. Η Oriflame διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς ειδοποίηση, να ενημερώνει αυτόματα, να αναβαθμίζει, να αλλάζει γενικά ή να καταργεί οποιαδήποτε καμπάνια σύστασης ή/και οποιοδήποτε από τα Διαδικτυακά Εργαλεία.


13.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

13.1.  Η Σύμβασης Μέλους σας, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων, διέπονται από το δίκαιο της Επικράτειας και τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη Σύμβαση Μέλους σας και με αυτούς τους Όρους, θα πρέπει να επιλύονται μόνο από τα αρμόδια δικαστήρια της Επικράτειας. Τα δικαστήρια της Επικράτειας θα έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία.

13.2.  Εάν κάποιος από τους Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή για οποιοδήποτε λόγο μη εκτελεστός, η ακυρότητα του όρου αυτού δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων.

13.3.  Η μη εφαρμογή από την Oriflame κάποιας διάταξης των παρόντων Όρων, δεν πρέπει να θεωρείται παραίτηση της Oriflame από τη δυνατότητα εφαρμογής τους.

13.4.  Ως ανεξάρτητο Μέλος αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε, ακυρώνουμε, αλλάζουμε και να τροποποιούμε τη Σύμβαση Μέλους σας, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων, του Success Plan (συμπεριλαμβανομένων του Κώδικα Δεοντολογίας και των Κανόνων Συμπεριφοράς) καθώς και οποιουδήποτε Εμπορικού Προγράμματος και οποιασδήποτε Πολιτικής & Διαδικασίας. Τροποποιήσεις στη Σύμβαση Μέλους σας μπορεί να προκύψουν από (i) προσαρμογές που απαιτούνται από τις συνθήκες της αγοράς, (ii) αλλαγές στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, (iii) αλλαγές στα σχέδια αποζημίωσης της Oriflame, (iv) αναδιοργάνωση της επιχειρηματικής δομής και της δομής πωλήσεων της Oriflame, (v) αλλαγές στη διαδικασία εγγραφής και στις απαιτήσεις εγγραφής, (vi) αλλαγές σε οποιονδήποτε κώδικα και κανόνες που προβλέπονται από τις ενώσεις άμεσων πωλήσεων στους οποίους υπάγεται η Oriflame και (vii) οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές που επηρεάζουν το επιχειρηματικό μοντέλο της Oriflame. Οποιαδήποτε αναθεώρηση, αλλαγή ή τροποποίηση των παρόντων Όρων, θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας gr.oriflame.com ή www.oriflame.com.cy ή/και θα κοινοποιείται κατάλληλα στην καταχωρημένη σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που προβλέπεται στην εν λόγω δημοσίευση/ενημέρωση, αλλά ποτέ πριν από το πέρας 30 ημερών. Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωσή σας σχετικά με οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές.

13.5  Τυχόν τέτοιου είδους τροποποιήσεις της Σύμβασης Μέλους σας, όπως αναφέρονται στον όρο 13.4, θα γίνονται αποδεκτές από εσάς ως προϋπόθεση για την διατήρηση της ιδιότητας σας ως Μέλος, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής χρήσης εκ μέρους σας της ιστοσελίδας και της παραγγελίας Προϊόντων μέσω αυτής. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε την ρητή αποδοχή εκ μέρους σας, διαφορετικά θα θεωρήσουμε ότι έχετε αποδεχτεί τις τροποποιήσεις εφόσον εξακολουθήσετε να πραγματοποιείτε παραγγελίες Προϊόντων, αφού έχουν τεθεί σε ισχύ οι τροποποιήσεις. Σε περίπτωση που δεν αποδεχτείτε αυτές τις τροποποιήσεις εντός 2 μηνών από την εφαρμογή των τροποποιήσεων, η Σύμβαση Μέλους σας θα καταγγελθεί και λυθεί αμέσως. Αποδέχεστε ότι η προθεσμία αυτή είναι επαρκής και παραιτείστε ρητά από τη λήψη οποιασδήποτε αποζημίωσης για τέτοιου είδους καταγγελία.

13.6  Η Oriflame μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα Σύμβαση ή μέρος αυτής σε οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου Oriflame.

13.7.  Ενδέχεται να σας αποστέλλουμε ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), απευθείας αλληλογραφία και γενικά να επικοινωνούμε μαζί σας. Μπορείτε να ενημερώσετε τις προτιμήσεις σας για τις προωθητικές επικοινωνίες οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας σχετικά στις ρυθμίσεις χρήστη. Με την αποδοχή αυτών των Όρων αποδέχεστε να σας αποστέλλει η Oriflame κάθε άλλη πληροφορία / ανακοίνωση σχετικά με την Σύμβαση σας ή/και τις παραγγελίες αγοράς σας, σε σταθερό μέσο πλην του χαρτιού (δηλαδή μέσω e-mail ή οποιοδήποτε άλλο μέσο που απευθύνεται προσωπικά σε εσάς, και σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε πληροφορίες κατά τρόπο προσβάσιμο για μελλοντική αναφορά επί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και σας επιτρέπει επίσης την ακριβή αναπαραγωγή των πληροφοριών αυτών).

13.8.  Οποιαδήποτε ειδοποίηση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, η οποία παραδίδεται από καταγεγραμμένη παράδοση με ολονύκτια αποστολή ή ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας στη διεύθυνση του συμβαλλομένου μέρους που ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση, ή σε άλλη διεύθυνση που έχει κοινοποιηθεί από καιρό σε χρόνο γραπτώς από το ένα μέρος στο άλλο, θα συνεπάγεται την περίοδο ειδοποίησης η οποία ξεκινά να τρέχει (i) σε περίπτωση καταχώρισης ολονύκτιας αποστολής από την ημέρα που ταχυδρομείται η ειδοποίηση και (ii) στην περίπτωση ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας από τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την αναγγελία της ειδοποίησης. Εάν η ειδοποίηση δοθεί με οποιοδήποτε άλλο μέσο, η περίοδος ειδοποίησης θα ξεκινά από την ημέρα της πραγματικής παραλαβής της ειδοποίησης.

13.9.  Οι όροι του παρόντος εγγράφου υπερισχύουν όλων των άλλων εγγράφων που αναφέρονται στο παρόν.


14.   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

14.1  Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο.

14.2.  Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε όλα τα Προσωπικά Δεδομένα εμπιστευτικά και ασφαλή (αν και διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε αυτές τις πληροφορίες στις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω). Θα τα διατηρούμε σε ασφαλή διακομιστή (server) και θα συμμορφωνόμαστε πλήρως με όλες τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις περί Προστασίας Δεδομένων και καταναλωτών.

14.3  Περισσότερες σχετικές πληροφορίες για την Oriflame Holdings BV αναφέρονται κατωτέρω.

Επωνυμία: Oriflame Holdings BV

Διεύθυνση: Hoogstraat 8, 5462 CX VEGHEL, Ολλανδία 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: +302106875802 (Ελλάδα) και 77 777 004 (Κύπρος)

e-mailcustomer.service@oriflame.gr (Ελλάδα) και customer.cyprus@oriflame.com (Κύπρος)

ΑΦΜ: 006687702B01 (Ελλάδα) και CY99300498T (Κύπρος)

15.   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη Σύμβαση Μέλους συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων, είναι δυνατή η αποστολή e-mail στο customer.service@oriflame.gr  (Ελλάδα) / CUSTOMER.CYPRUS@ORIFLAME.COM (Κύπρος) ή κλήση στον αριθμό +302106875802 (Ελλάδα) / 77 777 004 (Κύπρος). Θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σας και να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα που θα θέσετε υπόψη μας.


Τελευταία Ενημέρωση: 2/06/2023


v. 6.2203