Μετάβαση στο βασικο περιεχόμενο Μετάβαση στο βασικό μενού Μετάβαση στην αναζήτηση
  1. Αρχική
  2. Εξυπηρέτηση Πελατών
  3. Ιδιότητα μέλους, προφίλ, εγγραφή
  4. Πώς μπορώ να παραιτηθώ από την ιδιότητα ως μέλος στην Oriflame;

Πώς μπορώ να παραιτηθώ από την ιδιότητα ως μέλος στην Oriflame;

Ένας Oriflame Brand Partner μπορεί να παραιτηθεί από την ιδιότητά του ως μέλος εντός 30  ημερών από την εγγραφή του και να του επιστραφεί από την Oriflame μέρος ή το σύνολο των ποσών που κατέβαλλε για την εγγραφή του ή την παραγγελία του.

O Oriflame Brand Partner μπορεί να παραιτηθεί από την ιδιότητα μέλους οποιαδήποτε στιγμή ενημερώνοντας με γραπτή αίτηση την Oriflame. Σε αυτή την περίπτωση η Oriflame δεν υποχρεούται σε καμία επιστροφή χρημάτων παρά μόνο όποιες πιθανές συνδρομές έχει καταβάλει τις τελευταίες 30 ημέρες πριν την αίτηση διακοπής.

Κατεβάστε εδώ τη φόρμα διαγραφής ιδιότητας μέλους Ελλάδας και Κύπρου σε pdf.

Η αίτηση διαγραφής πρέπει να σταλεί στο email της Εξυπηρέτησης Πελατών:

GRCustomerS@oriflame.com (Ελλάδα)

Πρώην Brand Partners της Oriflame μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανεγγραφής ως μέλη αφού έχουν παρέλθει τουλάχιστον έξι μήνες από τη λήξη της προηγούμενης εγγραφής τους ως μέλη λόγω παραίτησης (εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με την Oriflame).