Μετάβαση στο βασικο περιεχόμενο Μετάβαση στο βασικό μενού Μετάβαση στην αναζήτηση

Καλώς ήρθατε! Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΕ για προϊόντα σύμφωνα με το Άρθρο 15, δηλ. Παράρτημα II, παρ. 1.4 πρόταση 1 lit. l) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 που ισχύει από τις 21 Απριλίου 2018. Για δηλώσεις ΕΕ με ισχύ πριν από την προαναφερθείσα ημερομηνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

ACCglobalcompliance@oriflame.com

 

45304 EU Declaration of Conformity

45428 EU Declaration of Conformity

45430 EU Declaration of Conformity

45431 EU Declaration of Conformity

45518 EU Declaration of Conformity

46475 EU Declaration of Conformity

46476 EU Declaration of Conformity

46564 EU Declaration of Conformity

47240 EU Declaration of Conformity

454291 EU Declaration of Conformity

429821 EU Declaration of Conformity