ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ORIFLAME

Ημερομηνία δημοσίευσης: Ιανουάριος 2020

Τι καλύπτει αυτή η πολιτική;

Αυτή η πολιτική περιγράφει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία και αυτούς που σας πρότειναν Χορηγούς» σας).

Οι αναφορές σε αυτήν την πολιτική προς την Εταιρεία, Εμείς ή Εμάς, σημαίνουν [ORIFLAME HELLAS].

Οι αναφορές σε αυτήν την πολιτική «στον Χορηγό σας» θα σημαίνουν τον «Χορηγό» που προσδιορίστηκε στο email επιβεβαίωσης που σας στέλνουμε κατά τη διαδικασία εγγραφής ως μέλος (δηλ. Ο Χορηγός που πρότεινε εσάς  να γίνετε μέλος) και ως «Χορηγοί σας» νοούνται ο Χορηγός σας μαζί με τους Χορηγούς του,  στο πλαίσιο του Δικτύου μελών, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με αυτήν την πολιτική.

Για τους σκοπούς της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 ("GDPR"), έκαστος από την  Εταιρεία και τους Χορηγούς σας είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων των προσωπικών σας δεδομένων.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;

Οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων θα συλλέγονται για εσάς σε σχέση με αυτήν την πολιτική:

1. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς: Ανάλογα με τον τρόπο που συναλλάσσεστε με την Oriflame, η Εταιρεία ή / και ο Χορηγός σας συλλέγουν τα ακόλουθα στοιχεία από εσάς όταν συμπληρώσετε ένα έντυπο στον ιστότοπο, ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής ως μέλος  , αγοράσετε προϊόντα Oriflame , υποβάλλετε αίτηση για αναβολή πληρωμής για τις αγορές σας, συμμετέχετε σε όμάδες συζητήσεων ή άλλες λειτουργίες κοινωνικών μέσων στο δικτυακό τόπο, συμμετέχετε σε διαγωνισμό, προωθήσετε ή κάνετε έρευνα στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήσετε με την Εταιρεία (για παράδειγμα, όταν επικοινωνείτε με τις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών):

Προσωπικά δεδομένα

Είναι η παροχή προσωπικών δεδομένων κανονιστική ή συμβατική απαίτηση ή προαπαιτούμενο για τη σύναψη σύμβασης;

Πιθανές συνέπειες της αδυναμίας παροχής τέτοιων δεδομένων

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*:

Συμβατική απαίτηση

Εάν δεν παρέχετε αυτά τα δεδομένα, δεν θα μπορείτε να εγγραφείτε ως μέλος

Ημερομηνία γέννησης:

 

 

Διεύθυνση αλληλογραφίας*:

Κανονιστική απαίτηση

Πρέπει να αναφέρουμε το εισόδημά σας στη φορολογική αρχή. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες δεν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε αυτήν την υποχρέωση

διεύθυνση παράδοσης προϊόντος*:

Συμβατική απαίτηση

Εάν δεν την παράσχετε, δεν θα μπορέσουμε να παραδώσουμε την παραγγελία σας

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 

 

αριθμός σταθερού τηλεφώνου και αριθμός κινητού τηλεφώνου:

 

 

ο κωδικός πρόσβασης σας*:

Συμβατική απαίτηση

Χωρίς τον κωδικό πρόσβασης δεν μπορείτε να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας στο ηλεκτρονικό μας (online) σύστημα καθώς τα δεδομένα πρέπει να είναι ασφαλή

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

 

το ονοματεπώνυμο του χορηγού σας και ο κωδικός μέλους (του χορηγού):

 

 

ΑΦΜ*:

Κανονιστική απαίτηση για εκείνους που λαμβάνουν οποιεσδήποτε πληρωμές

Πρέπει να αναφέρουμε το εισόδημά σας στη φορολογική αρχή και χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε αυτήν την υποχρέωση

ΑΜΚΑ:

Κανονιστική απαίτηση για εκείνους που λαμβάνουν οποιεσδήποτε πληρωμές

Πρέπει να αναφέρουμε το εισόδημά σας στη φορολογική αρχή και χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε αυτήν την υποχρέωση

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού *: και

Συμβατική απαίτηση για εκείνους που λαμβάνουν οποιεσδήποτε πληρωμές

Καταβάλλουμε τις πληρωμές μόνο μέσω τραπεζικών συναλλαγών. Χωρίς τον τραπεζικό λογαριασμό δεν θα είμαστε σε θέση να πληρώσουμε οποιαδήποτε ποσά σε εσάς.

αριθμός διαβατηρίου (για τα μέλη που συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια)

Συμβατική απαίτηση για τα μέλη που συμμετέχουν σε συνέδρια

Τα διεθνή συνέδρια απαιτούν διασυνοριακά ταξίδια και χωρίς τα στοιχεία του ταξιδιωτικού εγγράφου δεν μπορούμε να τα οραγνώσουμε.

 

Τα ανωτέρω πεδία τα οποία επισημαίνονται με (*) είναι υποχρεωτικά πεδία - αν δεν προσφέρετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία ή / και οι Χορηγοί σας δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν τους προβλεπόμενους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω στην παρούσα πολιτική. 

 1. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με εσάς:
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το ιστορικό αγορών σας, το επίπεδο στο Success Plan, τις επιδόσεις και τις εγγραφές μελώνκαι μοιράζεται κάποια / όλα αυτά τα δεδομένα με τους Χορηγούς σας για τη διαχείριση των δικτύων που βρίσκονται σε ευθεία γραμμή αναφοράς κάτω από αυτούς.
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής σας ως μέλους:
  • μοναδικός κωδικός μέλους ,
  • ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας μέλους, και
  • ημερομηνία ανανέωσης της ιδιότητας μέλους.
  • πληροφορίες που αποκτώνται μέσω των cookies που η Εταιρεία τοποθετεί στον ιστότοπο - δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

   Πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια είναι η νομική βάση αυτής της χρήσης;

   Η Εταιρεία και οι Χορηγοί σας επεξεργάζονται τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Κάθε ένας επεξεργάζεται ανεξάρτητα τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Επιπλέον, όσον αφορά κάθε μία από τις επισκέψεις σας στον ιστότοπο και σε οποιαδήποτε εφαρμογή της Oriflame, η Εταιρεία θα συλλέξει αυτόματα τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:
  • Τεχνικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης πρωτοκόλλου Internet IP που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας στο Internet, των πληροφοριών σύνδεσης (login), του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, της ρύθμισης ζώνης ώρας, των τύπων και εκδόσεων του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού συστήματος και της πλατφόρμας,
  • πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους URL (Uniform Resource Locators), των δεδομένων περιήγησης διαμέσου και από τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας), τα προϊόντα που προβάλατε ή αναζητήσατε, τον χρόνο απόκρισης σελίδας, τα σφάλματα λήψης, τη διάρκεια των επισκέψεων σε ορισμένες σελίδες, τις πληροφορίες αλληλεπίδρασης σελίδας (όπως κύλιση, κλικ και μετακινήσεις με το ποντίκι) και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την περιήγηση μακριά από τη σελίδα και οποιουσδήποτε τηλεφωνικούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται για την κλήση του αριθμού εξυπηρέτησης πελατών και
 • Συναίνεση: Με την επιφύλαξη των παρακάτω, ο Χορηγός θα σας στέλνει άμεση εμπορική προώθηση σχετικάμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη αγοράσει ή άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία, τις θυγατρικές της και προσεκτικά επιλεγμένους συνεργάτες. Αυτό θα σταλεί μόνο όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στους Χορηγούς σας κατά τη διαδικασία εγγραφής σας ως μέλους ή μέσω του ηλεκτρονικού σας (online) λογαριασμού στον ιστότοπο ("Οι σελίδες μου"), ή (όπου επιτρέπεται) όπου σας δόθηκε η δυνατότητα να εξαιρεθείτε. Θα μπορείτε να εξαιρεθείτε από την άμεση εμπορική προώθηση: (i) ακολουθώντας τις οδηγίες στην ίδια την ανακοίνωση. (ii) αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας για την εμπορική προώθηση μέσω του ηλεκτρονικού σας (online) λογαριασμού στον ιστότοπο ("Οι σελίδες μου"). ή (iii) επικοινωνόντας με το [Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας στη διεύθυνση customer.service@oriflame.gr ή (iv) με άμεση επικοινωνία με τον Χορηγό σας.

  Σε  ποιον θα κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα και πού;?

  1. Η Εταιρεία θα κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στην Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Konigstrasse 10c, 70173 Stuttgart, Γερμανία για την ανάλυση σε επίπεδο ομίλου.
  2. Η Εταιρεία και οι Χορηγοί σας μπορούν να κοινοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε:
   • κυβερνητικές αρχές και / ή υπαλλήλους επιβολής του νόμου, εφόσον απαιτείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς, εάν το απαιτούν οι νόμοι ή εάν απαιτείται για τη νομική προστασία των εννόμων συμφερόντων τους σε συμμόρφωση με τους εφαρμοζόμενους κανόνες δικαίου.
   • Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών και ομίλους εταιρειών, οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν εξ ονόματος της Εταιρείας ή των Χορηγών σας για τους παραπάνω σκοπούς. Τέτοια τρίτα μέρη περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους ταχυμεταφορείς για την παράδοση των παραγγελιών σας (που εδρεύουν στον ΕΟΧ), τις επιχειρήσεις εξυπηρέτησης πελατών (που εδρεύουν στον ΕΟΧ) και τους παρόχους εμπορικής προώθησης (που εδρεύουν στον ΕΟΧ) κ.λπ.
   • μεταξύ των ίδιων των Χορηγών (υπενθυμίζεται ότι αυτό αφορά μόνο τον Χορηγό σας μαζί με τους Χορηγούς που βρίσκονται σε ευθεία γραμμή αναφοράς πάνω από τον Χορηγό σας στο Δίκτυο Μελών). και
   • VIP Πελάτες που δεν προέρχονται από εσάς, αλλά τους οποίους η Εταιρεία τοποθέτησεσε εσάς κατά την εγγραφή τους ως VIP Πελατών, προκειμένου ο VIP Πελάτης να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να μάθει περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Oriflame.
 1. Επεξεργασία από την Εταιρεία
  • Επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης: Όπως απαιτείται προκειμένου να συναφθεί και να εκπληρωθεί μια σύμβαση με εσάς, για παράδειγμα, αν κάνετε μια αγορά από αυτήν. Αυτό θα περιλαμβάνει την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, τη λήψη πληρωμών, την επικοινωνία μαζί σας, την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες και τη διευθέτηση της παράδοσης ή άλλης παροχής προϊόντων, επιβραβεύσεων ή υπηρεσιών.
  • Έννομα συμφέροντα: Όπως απαιτείται από την εταιρεία για την επιδίωξη των δικών της εννόμων συμφερόντων, ειδικότερα:
   • για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου μελών (συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης δυνατότητας επικοινωνίας με άλλα μέλη μέσα στο δίκτυο),
   • να επικοινωνούν (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών που θα βοηθήσουν να βελτιώσουν την επιχείρησή τους (όπως η παροχή εκπαιδευτικού υλικού και σεμιναρίων) εκείνοι που θα αποφασίσουν αυτοβούλως να αναπτύξουν μονομερώς και με δική τους πρωτοβουλία προσωπική επιχειρηματική δραστηριότητα ως ανεξάρτητοι επιχειρηματίες.
   • να αναλύουν τις εγγραφές νέων μελών και το ύψος των αγορών σας(συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης εσωτερικών εκθέσεων).
   • να σας καλούν να συμμετάσχετε σε έρευνες αγοράς ή μελέτες και να παρακολουθήσετε συνέδρια (για ενημέρωση σχετικά με την Εταιρεία);
   • να βοηθούν την παρακολούθηση, βελτίωση, διαχείριση και προστασία των προϊόντων του περιεχομένου, των υπηρεσιών και του ιστότοπού της εταιρείας, τόσο σε κατάσταση ενεργούς σύνδεσης όσο και εκτός σύνδεσης.
   • να προσαρμόσετε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας τον ιστότοπό της εταιρείας ή τα προϊόντα και τις παρεχόμενες σε εσάς υπηρεσίες και να σας επιτρέψει να συμμετέχετε σε διαδραστικές λειτουργίες του ιστότοπού αυτού.
   • να παρακολουθούν και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή σας με τις πολιτικές και τους κανόνες της Εταιρείας.
   • να διερευνούν και να χειρίζονται τυχόν παράπονα που έχετε υποβάλει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ή την ιστοσελίδα της Εταιρείας.
   • να παρακολουθούν οποιονδήποτε λογαριασμό μέλους για την πρόληψη, διερεύνηση και / ή αναφορά απάτης, τρομοκρατίας, παραπλανητικών δηλώσεων, συμβάντων ασφαλείας ή εγκληματικών πράξεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσίακαι
   • να μετρήσουν ή να κατανοήσουν την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης της που παρέχει σε εσάς και τους άλλους και να εισφέρει σχετική διαφήμιση σε εσάς (συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης του καταναλωτή και παρόμοιων μελετών).
 • Συμμόρφωση με το νόμο: Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και η προστασία των θεμιτών εμπορικών συμφερόντων και των νομικών δικαιωμάτων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης, όχι περιοριστικά, της χρήσης σε σχέση με νομικές αξιώσεις, συμμόρφωση, κανονιστικούς, φορολογικούς, ερευνητικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης τέτοιων πληροφοριών, που σχετίζονται με νομικές διαδικασίες ή διαφορές).
 • Συμμόρφωση με το νόμο: Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και η προστασία των θεμιτών εμπορικών συμφερόντων και των νομικών δικαιωμάτων των Χορηγών, συμπεριλαμβανομένης, όχι περιοριστικά, της χρήσης σε σχέση με νομικές αξιώσεις, συμμόρφωση, κανονιστικούς, φορολογικούς, ερευνητικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης τέτοιων πληροφοριών, που σχετίζονται με νομικές διαδικασίες ή διαφορές).
 • Συναίνεση: Με την επιφύλαξη των παρακάτω, η Εταιρεία θα σας στέλνει άμεση εμπορική προώθηση σχετικάμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη αγοράσει ή άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία, τις θυγατρικές της και προσεκτικά επιλεγμένους συνεργάτες. Αυτό θα σταλεί μόνο όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία κατά τη διαδικασία εγγραφής σας ως Μέλους ή μέσω του ηλεκτρονικού σας (online) λογαριασμού στον ιστότοπο ("Οι σελίδες μου"), ή (όπου επιτρέπεται) όπου σας δόθηκε η δυνατότητανα εξαιρεθείτε. Θα μπορείτε να εξαιρεθείτε από την άμεση εμπορική προώθηση: (i) ακολουθώντας τις οδηγίες στην ίδια την ανακοίνωση. (ii) αλλάζοντας τις προτιμήσεις εμπορικής προώθησης μέσω του ηλεκτρονικού σας (online) λογαριασμού στον ιστότοπο ("Οι σελίδες μου"). ή (iii) επικοινωνόντας με το [Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας στη διεύθυνση customer.service@oriflame.gr

   

   

  1. Επεξεργασία από τον Χορηγό Σας
   • Έννομα συμφέροντα: Όπως απαιτείται από εκείνουςγια την επιδίωξη των δικών τους εννόμων συμφερόντων, ειδικότερα:
    • για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου μελών (συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης δυνατότητας επικοινωνίας με άλλα μέλη μέσα στο δίκτυο),

      

    • να απαντήσουν σε κάθε σχόλιο ή παράπονο πουαποστείλατε σε αυτούς
    • να επικοινωνούν μαζί (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών που θα βοηθήσουν να βελτιώσουν την επιχείρησή τους εκείνοι που θα αποφασίσουν αυτοβούλως να αναπτύξουν μονομερώς και με δική τους πρωτοβουλία προσωπική επιχειρηματική δραστηριότητα ως ανεξάρτητοι επιχειρηματίες και να προσκαλούν σε συναντήσεις με άλλα μέλη
    • να αναλύουν τις εγγραφές νέων μελών και το ύψος των αγορών σας(συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης εσωτερικών εκθέσεων). Και
    • να σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικές συναντήσεις και συνεδριάσεις δικτύου μελών.

Ποια cookies θα χρησιμοποιηθούν στην ιστοσελίδα;?

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία τοποθετημένα στον σκληρό δίσκο των χρηστών της ιστοσελίδας ) για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας. Αυτό μας βοηθά να σας παρέχουμε μια εμπειρία υψηλής ποιότητας όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα και μας επιτρέπει επίσης να την βελτιώσουμε. Χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύσουμε τη ροή των πληροφοριών,  για να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τη διαφήμιση, για να μετράμε την αποτελεσματικότητα των προωθητικών και για να προωθείται η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια.

Προσφέρουμε ορισμένες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies. Γενικά, υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες cookies:

 

 1. Αυστηρώς απαραίτητα cookies

  Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, ορισμένα cookies μας επιτρέπουν να ταυτοποιούμε τους εγγεγραμμένους χρήστες και να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Εάν ένας εγγεγραμμένος χρήστης επιλέξει να απενεργοποιήσει αυτά τα cookies, ο χρήστης μπορεί να μην έχει πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

 2. Cookies Απόδοσης

  Άλλα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και για την παρακολούθηση των αποδόσεών της. Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε μια υψηλής ποιότητας εμπειρία προσαρμόζοντας το προσφερόμενο, εντοπίζοντας γρήγορα και διορθώνοντας  τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. Για παράδειγμα, τα cookies αποδόσεων  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρακολουθήσουν ποιες σελίδες είναι πιο δημοφιλείς και να προσδιορίσουν γιατί μερικές σελίδες λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος.

 3. Cookies λειτουργικότητας

  Τα cookies λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται προκειμένου να καταστεί δυνατή σε εμάς η απομνημόνευση των προτιμήσεων των χρηστών και να προσαρμόζουμε την ιστοσελίδα / εφαρμογή για την παροχή βελτιωμένων λειτουργιών.

 4. Cookies Στόχευσης

  Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε cookies για να εξυπηρετούμε χρήστες με διαφημίσεις που προωθούν προϊόντα Oriflame που σχετίζονται με αυτούς και τα ενδιαφέροντά τους. Σημειώστε ότι δεν επιτρέπουμε σε τρίτα μέρη να διαφημίζουν τα δικά τους προϊόντα και υπηρεσίες στην ιστοσελίδα / εφαρμογή μας.

 5. Google Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες ασχολούνται με τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές μας. Αυτό σημαίνει ότι όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή χρησιμοποιείτε μία από τις εφαρμογές μας για κινητά, το πρόγραμμα περιήγησής σας, αποστέλλει αυτόματα ορισμένες πληροφορίες στην Google. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την διεύθυνση ιστοσελίδας που επισκέπτεστε και τη διεύθυνση IP σας. Θα βρείτε τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία Google συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο https://www.google.com/policies/privacy/partners/[MI1] .

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιηθεί το Google Analytics στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης Google Analytics. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google  Analytics και την πολιτική απορρήτου Google εδώ.

Οι χρήστες είναι πάντοτε ελεύθεροι να απορρίπτουν τα cookies εάν το επιτρέπει ο περιηγητής τους, αν και αυτό μπορεί να παρεμποδίσει τη χρήση της ιστοσελίδας. Αναζητήστε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies εδώ (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/[MI2] ).

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν cookies είναι διαθέσιμες εδώ (http://www.allaboutcookies.org/[MI3] ).

Αλλαγές στην πολιτική αυτή

Οποιεσδήποτε αλλαγές ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε στο μέλλον στην πολιτική θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα  και, ενδεχομένως, θα σας κοινοποιούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο. Οι τροποποιήσεις θα είναι επίσης διαθέσιμες στις εγκαταστάσεις μας.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών μου δεδομένων;

Δείτε το πληρέστερο κείμενο συνήθων  ερωτήσεων για την πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις περιόδους διατήρησης, τις διεθνείς (εκτός συνόρων) μεταφορές , τα στοιχεία επικοινωνίας και τα δικαιώματά σας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Συχνές ερωτήσεις

 1. Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με τα προσωπικά μου δεδομένα;

   

  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία και τους Χορηγούς σας:

 1. ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων (σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική μορφή, εάν υποβάλλετε ένα τέτοιο αίτημα ηλεκτρονικά).
 2. να διορθωθούν τα προσωπικά σας δεδομένα (αν είναι ανακριβή, ελλιπή ή δεν είναι ενημερωμένα).
 3. να μεταφερθούν (δικαίωμα φορητότητας) τα προσωπικά σας δεδομένα (δηλ. να μεταφερθούν σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, σε εσάς ή σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων)
 4. να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα (δικαίωμα στη λήθη). ή
 5. να περιορίσετε την επεξεργασία τους (δηλαδή η επεξεργασία θα σταματήσει προσωρινά εκτός του μέρους που αφορά το ότι τα προσωπικά δεδομένα θα εξακολουθήσουν να αποθηκεύονται).

  Επίσης, έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε σε κάποια επεξεργασία που βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας και στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων. Περαιτέρω, όταν η Εταιρεία ή / και οι Χορηγοί σας έχουν ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, δικαιούστε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όπως περιγράφεται πιο πάνω.

  Αυτά τα δικαιώματα είναι περιορισμένα σε ορισμένες περιπτώσεις - για παράδειγμα, όταν η Εταιρεία και / ή οι Χορηγοί σας μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν νόμιμη υποχρέωση να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είναι σε θέση να διατηρούν τα δεδομένα ακόμα και αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

  Σε περίπτωση που η Εταιρεία ή / και οι Χορηγοί σας απαιτούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε συμμόρφωση με νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις, τότε η παροχή τέτοιων δεδομένων είναι υποχρεωτική: εάν δεν παρέχονται τέτοια δεδομένα, τότε η Εταιρεία ή / και οι Χορηγοί σας δεν θα είναι σε θέση να διαχειριστούν την συμβατική σχέση μαζί σας ούτε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται. Ανωτέρω, έχουμε περιγράψει τα πεδία δεδομένων που είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε και τις συνέπειες της μη παροχής τους.

  Η Εταιρεία και οι Χορηγοί σας ελπίζουν ότι μπορούν να καλύψουν τυχόν απορίες σας σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αν έχετε οποιαδήποτε επιφύλαξη σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

 1. με την Εταιρεία: Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της εταιρείας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας στο privacy@oriflame.com. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση customer.service@Oriflame.gr και / ή
 2. με τον Χορηγό σας: Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης που σας στείλαμε κατά τη διαδικασία εγγραφής σας ως μέλους ή σε αυτά που παρέχονται σε κάθε επικοινωνία που λαμβάνετε από τον Χορηγό σας.

  Εάν δεν καλυφθήκατε σε σχέση με τις επιφυλάξεις σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να παραπονεθείτε στις αρχές προστασίας δεδομένων. Η αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων θα είναι η εποπτική αρχή στη χώρα της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας ή της εικαζόμενης παράβασης του ΓΚΠΔ.

 1. Πόσο καιρό θα κρατάτε τα δεδομένα μου;

  Η Εταιρεία και οι Χορηγοί σας θα διατηρούν έκαστος τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της σχέσης που έχετε με την Εταιρεία και, στο βαθμό που επιτρέπεται, μετά το τέλος αυτής της σχέσης για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών, που ορίζονται στην παρούσα πολιτική .

  Το νομικό πλαίσιο ενδέχεται να απαιτεί από την Εταιρεία και τους Χορηγούς σας να διατηρήσει  έκαστος ορισμένα προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένες περιόδους. Σε άλλες περιπτώσεις, η Εταιρεία και οι Χορηγοί σας απθηκεύουν τα δεδομένα για μια κατάλληλη περίοδο μετά την λήξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί σας για να προστατευθούν από νομικές αξιώσεις ή για διαχειριστικούς λόγους της επιχείρησής τους.

 2. Πού θα στείλετε τα δεδομένα μου;

 

Η Εταιρεία και οι Χορηγοί σας προτίθενται να μεταφέρουν (συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης) τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (δηλαδή "όλα τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) που ενδέχεται να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με τις χώρες αυτές του ΕΟΧ. Ειδικότερα, στην Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ελβετία.

Όποτε  συμβαίνει αυτό και όποτε η μεταφορά γίνεται σε συνδεδεμένη εταιρεία ή πωλητή σε χώρα που δεν υπόκειται σε απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται επαρκώς με τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες προστασίας δεδομένων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 46 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ). Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες ή / και θέλετε να λάβετε ένα αντίγραφο αυτών, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Εταιρείας στη διεύθυνση privacy@oriflame.com.

 

Περίοδος Φύλαξης Προσωπικών Δεδομένων Consultant

Χρόνος Φύλαξης από την Oriflame

 

Εγγραφή Μέλους (Consultant)

Κατά τη διάρκεια της ιδιότητάς σας ως Μέλους στην Oriflame και για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 6 έτη μετά τη λήξη της ιδιότητάς σας

Τιμολόγια, αποδείξεις και φορολογικές εκθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προσωπικών δεδομένων)

Για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 6 έτη από την έκδοση του τιμολογίου / απόδειξης / έκθεσης

Αίτηση αναβολής πληρωμής

Κατά τη διάρκεια της ιδιότητάς σας ως Μέλους στην Oriflame και για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη μετά τη λήξη της ιδιότητάς σας, εκτός αν απαιτείται να τηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για σκοπούς είσπραξης οφειλών σας

Επικοινωνία με την Oriflame (συμπεριλαμβανομένου της Εξυπηρέτησης Πελατών - Customer Services)

Για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη από την ημερομηνία της επικοινωνίας

Πληροφορίες σχετικά με την απόδοσή σας ως Πελάτης - Μέλος, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων στο Σχέδιο Επιτυχίας (Success Plan), τις αποδόσεις και τις εγγραφές νέων μελών

Κατά τη διάρκεια της ιδιότητάς σας ως Μέλους στην Oriflame και για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη μετά τη λήξη της ιδιότητάς σας


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα αποθήκευσης – φύλαξης των δεδομένων σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας - privacy@Oriflame.com.

Χρόνος Φύλαξης από το Χορηγό σας (Sponsor)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα αποθήκευσης – φύλαξης των δεδομένων σας, επικοινωνήστε με το χορηγό σας.

Εγγραφή Μέλους (Consultant)

Κατά τη διάρκεια της σχέσης σας με το Χορηγό και για περίοδο που δεν υπερβαίνει το 1 έτος μετά τη λήξη της ιδιότητάς σας

Επικοινωνία με τους Χορηγούς σας (Sponsors)

Κατά τη διάρκεια της σχέσης σας με το Χορηγό και για περίοδο που δεν υπερβαίνει το 1 έτος μετά τη λήξη της ιδιότητάς σας

Πληροφορίες σχετικά με την απόδοσή σας ως Πελάτης - Μέλος, συμπεριλαμβανομένων των αγορών σας και των εγγραφών νέων μελών

Κατά τη διάρκεια της σχέσης σας με το Χορηγό και για περίοδο που δεν υπερβαίνει το 1 έτος μετά τη λήξη της ιδιότητάς σας


 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα αποθήκευσης – φύλαξης των δεδομένων σας, επικοινωνήστε με το Χορηγό σας.